Chi bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh: Nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh đã lựa chọn chủ đề làm theo Bác năm 2019 của cán bộ, đảng viên và người lao động trong đơn vị“Cán bộ Ngân hàng CSXH tỉnh Bắc Ninh nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân”, từ đó lãnh đạo  cán bộ, đảng viên và người lao động thực hiện tốt gắn với nhiệm vụ được giao.

Ngay từ đầu năm, sau khi có kế hoạch và hướng dẫn chỉ đạo của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về thực hiện Chuyên đề năm 2019, Chi ủy Chi bộ đã họp xét, lựa chọn chủ đề làm theo Bác của đơn vị trong năm gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Chi bộ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện học tập làm theo Bác, từ việc tổ chức học tập nội dung của Chuyên đề, đưa nội dung chuyên đề của năm vào sinh hoạt Chi bộ định kỳ hàng tháng, gắn với phổ biến những câu chuyện về Bác và tư tưởng của Bác về gần gũi nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống của nhân dân, qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo gương Bác.

Chi ủy Chi bộ đã xây dựng các tiêu chí cụ thể nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ viên chức NHCSXH phục vụ nhân dân. Từ ứng xử trong nội bộ cơ quan, đơn vị, luôn đoàn kết, tôn trọng, dân chủ, khiêm tốn, tôn trọng đồng chí đồng nghiệp, mỗi cán bộ phải có thái độ làm việc siêng năng, nghiêm túc, gần gũi, thân thiện và phục vụ tốt nhất đối với nhân dân. Đến việc thực hiện nghiêm túc nguyên tắc ứng xử, giao tiếp tại trụ sở nơi làm việc, tại các điểm giao dịch xã, tại trụ sở nơi cho vay; cán bộ NHCSXH luôn hợp tác, tôn trọng, bình đẳng với các cá nhân và tổ chức, phục vụ nhân dân tận tình, hiệu quả, thể hiện thái độ văn minh lịch sự trong ứng xử, tạo niềm tin trong nhân dân, khách hàng, giữ gìn uy tín của Ngân hàng. Các hoạt động trực tiếp cũng đều được quy định cụ thể với Tổ trưởng, với Kiểm soát viên, Giao dịch viên, từ việc chuẩn bị trước khi đi giao dịch, công việc tại Điểm giao dịch xã, công việc cuối phiên giao dịch gắn với nhiệm vụ và trách nhiệm, quyền hạn của từng cán bộ. Có tiêu chí cụ thể gắn với trách nhiệm cá nhân từng cán bộ, đảng viên, qua đó từng cán bộ, đảng viên căn cứ chức trách nhiệm vụ được giao và nội dung Chuyên đề 2019 xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng công việc chuyên môn cụ thể đồng thời đăng ký thực hiện nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân, từ việc giao tiếp, ứng xử trong công việc hàng ngày.

23/23 đảng viên trong Chi bộ sau khi học tập, đã đăng ký làm theo gắn với thực hiện chức trách nhiệm vụ của người đảng viên trên từng lĩnh vực, công việc được giao. Bản đăng ký của đảng viên được viết tay, nêu rõ phương hướng phấn đấu, nội dung việc làm theo Bác của cá nhân trong năm 2019; bản đăng ký được lưu giữ tại Chi bộ, làm căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ gắn với bình xét thi đua hàng tháng, quý, năm. Đồng chí Bí thư Chi bộ đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chuyên đề năm 2019 với nội dung cụ thể trong chỉ đạo đơn vị triển khai thực hiện chuyên đề.

Chi ủy phối hợp với lãnh đạo đơn vị tổ chức thực hiện, thường xuyên theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện Chuyên đề của từng cán bộ, đảng viên hàng tháng với kết quả công việc được giao; từ đó Chi bộ biểu dương đảng viên làm tốt, đôn đốc, nhắc nhở đối với đảng viên chưa thực hiện tốt những nội dung đã cam kết, đây là cơ sở để cuối năm Chi bộ bình xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên. Trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng, đều có nội dung đánh giá kết quả chủ đề học tập, làm theo Bác của tập thể Chi bộ. Đinh kỳ mỗi tháng 1 lần, người đứng đầu đơn vị đều tổ chức đối thoại trực tiếp với nhân dân thông qua việc thực hiện nghiệp vụ hoạt động của NHCSXH tại các điểm giao dịch xã.

Qua học tập Chuyên đề làm theo Bác năm 2019, cán bộ, đảng viên và người lao động trong đơn vị đều nhận thức sâu sắc việc nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân là nhiệm vụ thường xuyên, thiết thực của đơn vị, góp phần thực hiện tốt quy chế Văn hóa giao tiếp, ứng xử của cán bộ viên chức, người lao động NHCSXH trong quá trình thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ hàng ngày. Từ đó, nâng cao chất lượng hoạt động của NHCSXH trên địa bàn tỉnh, nhất là chất lượng hoạt động tại điểm giao dịch xã và chất lượng tín dụng của đơn vị./.

 

- Thành Hưng -
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 36
  • Hôm nay: 1856
  • Trong tuần: 20 593
  • Tất cả: 1916616
Đăng nhập