Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 24/5/2023, Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.  Hội nghị nhằm đánh giá tình hình, kết quả nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Đồng chí Đỗ Đình Hữu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị; đồng chí Nguyễn Đức Hùng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh chủ trì Hội nghị.

anh tin bai

Các đại biểu tham dự

Hội nghị đã được nghe báo cáo Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ. Báo cáo khẳng định, trong nửa đầu của nhiệm kỳ, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, Ban Chấp hành Đảng bộ và tập thể lãnh đạo Cục đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; đã triển khai thực hiện Nghị quyết phù hợp, khả thi với tình hình thực tiễn của đơn vị; đổi mới, sáng tạo trong phương thức lãnh đạo, tháo gỡ khó khăn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đã đề ra.

Nửa nhiệm kỳ qua, tập thể lãnh đạo Cục, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ luôn đoàn kết thống nhất, thực hiện theo quy chế hoạt động, phân rõ trách nhiệm của từng đồng chí lãnh đạo, tạo được sự đồng thuận nhất trí cao trong thực hiện nhiệm vụ; quyết liệt, sát sao trong công tác chỉ đạo, kịp thời chấn chỉnh hoạt động của cấp dưới, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt 7 nội dung nhiệm vụ: Trong công tác giám sát, quản lý, hàng năm đã giải quyết hơn 1 triệu tờ khai trên hệ thống, 3 năm 2020-2022 tổng kim ngạch XNK đạt 453,79 tỷ USD. Trong công tác quản lý thuế, đã thực hiện tốt chỉ tiêu được giao hằng năm, ngay từ đầu năm Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh đã tập trung xây dựng kế hoạch thu ngân sách, triển khai đồng bộ các giải pháp hoàn thành chỉ tiêu pháp lệnh thu ngân sách; tổng số thu NSNN hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu pháp lệnh giao; Năm 2022, tổng số thu NSNN trên địa bàn đạt hơn 12.471 tỷ đồng bằng 116% chỉ tiêu pháp lệnh giao. Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và xử lý vi phạm: Chỉ đạo các đơn vị thực hiện các biện pháp nghiệp vụ cơ bản, định kỳ hàng tháng triển khai kế hoạch tuần tra hải quan tại các địa bàn thuộc quản lý của Cục. Công tác kiểm tra sau thông quan; Công tác cải cách hành chính, hiện đại hoá hải quan; Công tác thanh tra đạt kết quả tốt. Trong Công tác tổ chức cán bộ, đã tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp các giai đoạn 2021-2026, xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2026 - 2031; làm tốt việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác luân chuyển, điều động bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý và công chức thừa hành. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC chú trọng đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ có triển vọng phát triển trong thời gian tới.

Trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; Đảng bộ đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của BCHTW Đảng khóa XIII, chính sách pháp luật của Nhà nước hàng năm; chỉ đạo, tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025 thành công tốt đẹp. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu rộng Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, các chuyên đề hàng năm gắn với hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị; thực hiện nghiêm túc NQTW 4 (khóa XI, XII, XIII) và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu đơn vị. Tổ chức cho 100% đảng viên, CCLĐ thực hiện đăng ký học tập và làm theo Bác. Đảng uỷ Cục đã đăng ký phân đấu năm 2023 đạt 10 chỉ tiêu trên các mặt công tác, gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan; Cục Hải quan tỉnh đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023.

Trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, Đảng ủy, lãnh đạo Cục duy trì định kỳ đối thoại, lắng nghe ý kiến doanh nghiệp và người dân. Phân công UV BCH theo dõi, tham gia sinh hoạt cùng với chi bộ, ĐBBP, kịp thời thông tin, nắm bắt tình hình, góp phần nâng cao chất lượng SHCB. Tiếp tục chỉ đạo đổi mới, nâng chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ, sinh hoạt chuyên đề. Đảng ủy Cục đã ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ, giai đoạn 2021-2026. Từ năm 2020 đến nay, Đảng uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo Cục Hải quan thực hiện điều động, bổ nhiệm đối với 76 công chức giữ chức vụ lãnh đạo các cấp; điều động, luân chuyển 79 công chức thừa hành; tiếp nhận và phân công công tác cho 24 công chức; bổ nhiệm lại 02 đồng chí và kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo đối với 01 đồng chí. Công tác quy hoạch cán bộ được tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt. Đã quy hoạch Ban Chấp hành 20 đồng chí và quy hoạch Ban Thường vụ 05 đồng chí. Tăng cường quản lý đảng viên ở nơi công tác và nơi cư trú. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đảng; đã kết nạp được 12 đảng viên mới, vượt 58% chỉ tiêu cả nhiệm kỳ; cử 41 công chức tham gia đào tạo cao cấp và trung cấp LLCT.

Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra được tăng cường, có hiệu lực, hiệu quả hơn, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Thực hiện nghiêm túc các kết luận, quy định, hướng dẫn của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra cấp trên; kiểm tra, giám sát theo chương trình toàn khóa, chương trình công tác năm và kế hoạch cấp ủy cấp trên. Trong giai đoạn đã tiến hành kiểm tra, giám sát 6 chi bộ, 35 đảng viên; năm 2021, kỷ luật khiển trách 01 đảng viên vi phạm chính sách dân số.

Công tác Dân vận của Đảng, công tác văn phòng cấp ủy đã đạt được nhiều kết quả, cơ bản đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Tập trung chỉ đạo các đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện tốt các chương trình công tác, chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên; làm tốt công tác an sinh xã hội.

Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh năm 2020, 2022 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; năm 2021 hoàn thành tốt nhiệm vụ.

anh tin bai

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Đỗ Đình Hữu

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Đỗ Đình Hữu khẳng định: Thời gian qua, Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh đã tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp uỷ, chi bộ, ĐBBP, nâng cao chất lượng đảng viên, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Tăng cường sự đoàn kết nội bộ, thống nhất trong Đảng; nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể. Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị, trong thời gian tới, Đảng ủy Cục tiếp tục lãnh chỉ đạo xác định các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, hiệu quả, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh lần thứ IX; và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Cục Hải quan Bắc Ninh; phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch được giao hàng năm. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên; 100% đảng viên được nghiên cứu, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của BCH TW Đảng, Tỉnh ủy, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu đơn vị. Tiếp tục nắm bắt, giải quyết kịp thời tình hình tư tưởng, dư luận xã hội. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS đảng. Nghiêm túc tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ; tăng cường sinh hoạt chuyên đề 2-4 kỳ/năm nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng. Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng. Tạo nguồn kết nạp, chuyển Đảng chính thức theo quy định. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát. Hàng năm, các chi bộ tiến hành kiểm tra 15-20% số đảng viên trong Chi bộ. Tăng cường công tác dân vận, công tác lãnh đạo các đoàn thể, phấn đấu hàng năm có 100% tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh, không có cơ sở yếu kém. Đẩy mạnh các PTTĐ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh đã trao giấy khen cho 02 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội./.

- Khánh Hà -

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

anh tin bai
anh tin bai

 

anh tin bai

 

anh tin bai
anh tin bai
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 33
  • Hôm nay: 1671
  • Trong tuần: 20 408
  • Tất cả: 1916431
Đăng nhập