Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh
Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản

Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh vừa qua tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành, nhiệm kỳ 2020 -2025, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Đồng chí Đỗ Đình Hữu, TUV, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo dự thảo tại Hội nghị, trong 9 tháng qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã bám sát chương trình công tác, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể trực thuộc tổ chức, triển khai toàn diện trên các mặt công tác và đạt được những kết quả tích cực. Ban Chấp hành  Đảng bộ Khối đã chủ động tham mưu cho Tỉnh và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức Đảng; Những kết quả đạt được của Tỉnh có sự đóng góp lớn của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối trong công tác tham mưu, chỉ đạo, và tổ chức thực hiện. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tiếp tục được đổi mới; tập trung tuyên truyền, học tập, quán triệt, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Cấp ủy các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tích cực triển khai thực hiện các Nghị quyết, kết luận của Tỉnh, Chỉ thị của UBND tỉnh; trọng tâm là các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5 của BCH TW Đảng khóa XIII; nghị quyết  kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XV; Kết luận số 292-KL/TU, ngày 6/12/2021 của Tỉnh ủy về  mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội năm 2022; Kết luận số 412-KL/TU, ngày 01/7/2022 của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022. Tích cực đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh Bắc Ninh. Đảng ủy Khối tổ chức 02 hội nghị nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện kết luận quy định của Hội nghị lần thứ tư, hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy cơ sở tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; các Nghị quyết, Kết luận, Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII của Đảng tới toàn thể các đồng chí cán bộ, đảng viên. Tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ; Tổ chức thành công buổi Tọa đàm với chủ đề: “Đảng viên học tập và noi gương Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ”; tuyên dương 26 đảng viên tiêu biểu thuộc lớp đảng viên Nguyễn Văn Cừ nhân kỷ niệm ngày sinh 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ. Phối hợp với Đài PT và TH tỉnh thực hiện phóng sự “ Hành trình xây dựng khát vọng phồn vinh theo gương Bác Hồ vĩ đại”  tại các TCCSĐ trực thuộc Đảng bộ Khối trên sóng tuyền hình tỉnh.

Với chủ đề của Đảng ủy Khối: " Đoàn kết - sáng tạo - kết nối - kỷ cương - trách nhiệm. Đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội". 9 tháng đầu năm, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường. Chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước đi vào nề nếp. Công tác phát triển đảng viên mới được quan tâm, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 289 đảng viên mới vượt kế hoạch năm 39 đồng chí; xét chuyển đảng chính thức cho 207 đảng viên dự bị; đề nghị tặng Huy hiệu Đảng cho 22 đồng chí; kết luận về tiêu chuẩn chính trị cho 98 đồng chí trong diện quy hoạch, xem xét đề bạt, bổ nhiệm các chức danh chủ chốt. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã quyết định điều động, luân chuyển cán bộ đối với 03 đồng chí là phó ban, văn phòng, đoàn thể Cơ quan Đảng ủy Khối. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện công tác quy hoạch Ban Chấp hành, BTV, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2022-2025, 2025-2030 đã có 50/122 đơn vị thực hiện công tác quy hoạch đảm bảo đúng quy định. Đến nay đã có 265/360 chi bộ trực thuộc đảng bộ và 34/47 chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Công tác quy hoạch kiện toàn cấp ủy, phát triển đảng viên tiếp tục được quan tâm.Tổ chức 03 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 245 quần chúng ưu tú, 02 lớp đảng viên mới cho 160 học viên.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên được thực hiện đảm bảo theo kế hoạch, đúng quy trình, quy định, kịp thời giáo dục, ngăn chặn vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, phát hiện và xử lý đảng viên có vi phạm, góp phần quan trọng vào việc ổn định tư tưởng, tình hình nội bộ cơ sở; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng. 9 tháng đầu năm 2022, toàn Đảng Bộ Khối kiểm tra được 30 tổ chức đảng và 800 đảng viên theo Điều 30 Điều lệ Đảng; kiểm tra theo Điều 32 Điều lệ Đảng được 30 tổ chức đảng. Trong đó Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiến hành kiểm tra được 05 tổ chức đảng và 07 cấp ủy viên cơ sở; chỉ đạo UBKT Đảng ủy Khối tiến hành kiểm tra theo Điều 32 – Điều lệ Đảng đối với 06 đơn vị theo kế hoạch năm 2022. Công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể được quan tâm thực hiện hiệu quả. Tập trung lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp thực hiện tốt vai trò, chức năng, tích cự tham gia xây dựng văn hóa doanh nghiệp; tiếp tục chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao động. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Cựu Chiến binh Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ V; Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã phối hợp với lãnh đạo một số doanh nghiệp trong Khối tổ chức thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn bệnh nhân nghèo tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá hơn 4,7 tỷ đồng; Tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà, tri ân bà mẹ VNAH, gia đình có công dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7/2022…Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động; xây dựng kế hoạch chỉ đạo Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm là: Cấp ủy cơ sở tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm 2022 của Đảng ủy Khối và của Tỉnh; Triển khai đầy đủ kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh. Chỉ đạo công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc, của quê hương đất nước. Tăng cường nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên. Tiếp tục chỉ đạo triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2022. Tổ chức 01 lớp bồi dưỡng LLCT dành cho đảng viên mới, 01 lớp nhận thức về Đảng, phối hợp tổ chức lớp hoàn thiện chương trình cao cấp LLCT cho cán bộ, đảng viên trong Khối. Tổ chức Hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác năm bắt thông tin, phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên ở Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh”. Tiến hành kiểm tra công tác xây dựng Đảng năm 2022. Chỉ đạo hướng dẫn tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân; tiến hành đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2022...

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu tiến hành lấy phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy Khối, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Chủ nhiệm UBKT nhiệm kỳ 2020-2025; nhiệm kỳ 2025-2030, chức danh theo đúng quy định và hướng dẫn.

                                                                                                                     -Thanh Trà-

 

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 914
  • Trong tuần: 12 179
  • Tất cả: 722172
Đăng nhập