Đảng ủy Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết HNTW6 khóa XIII
Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản

Ngày 9/1/2022, Đảng ủy Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng khóa XIII.Dự Hội nghị có các đồng chí: Đặng Đình Tính, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối trực tiếp làm báo cáo viên truyền đạt nội dung các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII; đồng chí Nguyễn Văn Hoàn, Phó Bí thư Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, cùng hơn 130 đảng viên, quần chúng ưu tú dự. 

anh tin bai

Các đại biểu tham dự Hội nghị

 Tại Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã truyền đạt những nội dung cốt lõi của các Nghị quyết. Trong đó,Nghị quyết số 71-NQ/TU về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”. Nghị quyết đưa ra 5 quan điểm, 16 mục tiêu cụ thể đến năm 2030, đồng thời chỉ ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng văn hóa, con người Bắc Ninh trong giai đoạn mới. Bắc Ninh là một trong những tỉnh đi đầu cả nước ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng và phát triển văn hóa, con người góp phần tích cực vào việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong giai đoạn hiện nay.

anh tin bai

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã truyền đạt những nội dung cốt lõi của các Nghị quyết

 Nghị quyết số 27-NQ/TW đã nêu 10 nhiệm vụ, giải pháp lớn cần thực hiện khi xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới; nhằm bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân, thượng tôn hiến pháp và pháp luật, tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

Nghị quyết số 28-NQ/TW đã xác định rõ 3 quan điểm và 3 mục tiêu lớn, trong đó nhấn mạnh yêu cầu về: Đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao chủ trương, đường lối của Đảng. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bảo đảm thiết thực, phù hợp với từng đối tượng. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ Trung ương tới cơ sở.

Nghị quyết số 29-NQ/TW xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2030 là: Việt Nam cơ bản đạt được các tiêu chí của nước công nghiệp, là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đời sống mọi mặt của nhân dân được nâng cao; xây dựng được nền công nghiệp quốc gia vững mạnh với năng lực sản xuất mới, tự chủ và có khả năng thích ứng, chống chịu cao, từng bước làm chủ công nghệ lõi, công nghệ nền của các ngành công nghiệp nền tảng, công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn; nông nghiệp phát triển nhanh, bền vững theo hướng sinh thái, ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ tiên tiến; các ngành dịch vụ được cơ cấu lại đồng bộ, hiệu quả trên nền tảng công nghệ hiện đại, công nghệ số với chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh được nâng cao rõ rệt, hình thành được nhiều ngành dịch vụ mới, có giá trị gia tăng cao.

Kết luận số 45-KL/TW về xây dựng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 dựa trên 05 nguyên tắc, quan điểm; các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể gồm: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng trong nước (GDP) cả nước bình quân đạt khoảng 7,0%/năm giai đoạn 2021-2030. Cơ bản hình thành mạng lưới đô thị quốc gia, đảm bảo tính kết nối cao giữa đô thị trung tâm cấp quốc gia với các đô thị vùng và khu vực nông thôn, tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 50%. Giữ tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 42-42%; nâng cao chất lượng rừng, tăng diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên; tỷ lệ xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường trước khi xả thải vào lưu vực các sông đạt trên 70%...

Đồng chí đề nghị cấp ủy các Chi bộ xây dựng chương trình hành động gắn với tình hình, nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo, đảm bảo khả thi, thiết thực và hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên, CCVCLĐ qua các kỳ sinh hoạt chi bộ.

-Thanh Trà-

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 38
  • Hôm nay: 1667
  • Trong tuần: 39 479
  • Tất cả: 1462430
Đăng nhập