Đảng bộ Bưu điện tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
 

Ngày 18/5/2023, Đảng bộ Bưu điện đã tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bưu điện tỉnh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.  Hội nghị có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm đánh giá tình hình, kết quả nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bưu điện tỉnh, qua đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng đã được chỉ ra trong Nghị quyết Đại hội. Đồng chí Nguyễn Thị Khánh Hà, UVBCH, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị; đồng chí Nguyễn Đức Chinh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bưu điện tỉnh chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã được nghe báo cáo đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bưu điện tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025; Báo cáo khẳng định, trong nửa đầu của nhiệm kỳ mặc dù gặp nhiều khó khăn và thách thức, Đảng ủy, Ban Giám đốc đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; với tinh thần chủ động sáng tạo, sự nỗ lực, phấn đấu của cán bộ, đảng viên, công nhân viên Bưu điện tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Bưu điện tỉnh đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch cấp trên giao, tích cực đóng góp các quỹ chính sách xã hội. Về doanh thu hàng năm cơ bản hoàn thành kết hoạch Tổng công ty giao, chỉ tiêu NSLĐ bình quân hàng năm tăng 5-10%, thu nhập bình quân giai đoạn tăng hơn 27% so với nhiệm kỳ trước - duy trì và phát triển mở rộng mạng lưới phục vụ về quy mô và khả năng cung cấp các dịch vụ; cải tiến quy trình nghiệp vụ; nâng cao chất lượng phục vụ; xây dựng hình ảnh, nhận diện thương hiệu của Tổng Công ty tại điểm phục vụ; triển khai hiệu quả hoạt động kinh doanh các dịch vụ Bưu chính chuyển phát, dịch vụ Hành chính công... Triển khai chương trình nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng: “ Bưu cục kiểu mẫu, Giao dịch viên chuyên nghiệp” nhằm  nâng cao hình ảnh , nhận diện thương hiệu của Tổng Công ty tại điểm phục vụ. Trong giai đoạn Bưu điện tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng được 06 Bưu cục kiểu mẫu được Tổng Công ty công nhận… Để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Bưu điện tỉnh luôn phát huy tinh thần đoàn kết, đề cao dân chủ và luôn giữ vững các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; chú trọng xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt nghiêm túc nghị quyết Hội nghị Trung ương, các nghị quyết, chương trình hành động của Tỉnh ủy, Đảng uỷ Khối; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát; làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, đề ra phương hướng nhiệm vụ để triển khai thực hiện có hiệu quả trong toàn Đảng bộ.

Đảng bộ Bưu điện tỉnh Bắc Ninh đã luôn coi trọng và làm tốt công tác giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên: bồi dưỡng lý luận chính trị, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và quản lý, giáo dục phẩm chất  đạo đức đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên. Trong nhiệm kỳ, 100% CBCNLĐ Bưu điện tỉnh được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Đã có 01 đảng viên tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị do tỉnh ủy tổ chức. Tổ chức Hội nghị quán triệt các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận  Hội nghị Trung ương Đảng khóa XIII đến 100% các chi bộ trực thuộc và cán bộ đảng viên. Quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy Tổng Bưu cục về đổi mới sản xuất kinh doanh, cuộc CMCN 4.0. Hàng năm, 100% cán bộ, đảng viên viết bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và viết báo cáo thu hoạch kết quả thực hiện làm cơ sở cuối năm đánh giá bình xét phân loại chất lượng cán bộ, đảng viên. Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng hàng năm được thực hiện nghiêm túc, đúng Điều lệ Đảng, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ.Trung bình hàng năm, 90% trở lên Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên ( trong đó có 20% Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ). Đảng bộ Bưu điện tỉnh đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm, đã phát triển được 19 đảng viên mới, vượt 26% kế hoạch. Hàng năm, Đảng ủy Bưu điện tỉnh xét khen thưởng, đề nghị Đảng bộ Khối khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị, công tác đảng. Trong giai đoạn đã có 01 tập thể 02 cá nhân được Đảng ủy Khối khen thưởng. Đảng ủy Bưu điện tỉnh khen thưởng: 06 tập thể và 32 đảng viên tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã nêu ra một số nội dung để Đảng bộ Bưu điện tỉnh cần tập trung thực hiện tốt trong nhiệm kỳ tới như: Tiếp tục xác định các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, hiệu quả… phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh lần thứ IX; và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bưu điện tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Bưu điện tỉnh; phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu hàng năm. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên; phấn đấu 100% đảng viên được nghiên cứu, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của cấp ủy cấp trên; Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS đảng. Nghiêm túc tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ. Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng.  Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát. Tăng cường công tác dân vận, công tác lãnh đạo các đoàn thể, phấn đấu hàng năm có 100% tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh. Đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

                                     -Thanh Trà-

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 1657
  • Trong tuần: 20 394
  • Tất cả: 1916417
Đăng nhập