Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh: Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể, cá nhân năm 2021

Ngày 23/11, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2021. Dự và chỉ đạo có các đồng chí: Vũ Minh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Chung Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Văn Vững, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Trọng Oanh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thanh, Phó Chánh văn phòng Tỉnh ủy. Đồng chí Đỗ Đình Hữu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Tại hội nghị, sau khi nghe đồng chí Đỗ Đình Hữu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối trình bày dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2021, với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn, khách quan, các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận, đánh giá làm rõ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Ban Thường vụ và nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm; kết quả và các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp ủy cấp trên chỉ ra năm 2020.

 Theo đó, năm 2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ& DN tỉnh đã bám sát chương trình công tác và sự lãnh đạo của cấp ủy cấp trên, kịp thời đề ra chủ trương, giải pháp, tập trung lãnh đạo các cấp ủy Đảng trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tích cực triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy và Đảng bộ Khối, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của Đảng bộ, thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ cấp trên giao. Trọng tâm là công tác lãnh chỉ đạo tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy, Chỉ thị của UBND tỉnh, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, CCVC người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ; triển khai nghiêm túc, kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện “mục tiêp kép”; thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Triển khai nghiên cứu, quán triệt sâu rộng Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Chuyên đề năm 2021“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Công tác tổ chức - cán bộ, công tác phát triển đảng viên, kiểm tra - giám sát, dân vận, lãnh đạo các đoàn thể trực thuộc hoạt động theo kế hoạch,… được quan tâm triển khai thực hiện.

Duy trì nền nếp họp định kỳ hàng tháng, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; đề cao trách nhiệm của từng cá nhân, vai trò của người đứng đầu và sự đoàn kết, thống nhất trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tích cực nghiên cứu các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tuy nhiên, năm 2021 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối còn một số hạn chế, khuyết điểm như: Chưa có nhiều giải pháp hữu hiệu chỉ đạo các tổ chức Đảng ở cơ sở phối hợp với lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp nên một số đơn vị chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh. Công tác phát triển tổ chức đảng, tổ chức chính trị xã hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước chưa hoàn thành theo kế hoạch. Trong lãnh đạo công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên hiệu quả chưa cao; số đảng viên bị kỷ luật nhiều; công tác kiểm tra giám sát ở một số cơ sở còn chưa kịp thời, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của một số cán bộ làm công tác kiểm tra - giám sát ở cơ sở còn yếu.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tiến hành kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân của những ưu điểm, hạn chế trong công tác lãnh đạo năm 2021; trách nhiệm của từng Ủy viên Ban Thường vụ đối với những hạn chế; đề ra những giải pháp khắc phục hạn chế, tiếp tục thực hiện tốt công tác lãnh đạo năm 2022; kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ, bỏ phiếu đánh giá chất lượng công tác năm 2021 của từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Đồng chí Vũ Minh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy ghi nhận tinh thần kiểm điểm nghiêm túc, khách quan của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy khối tập trung thực hiện tốt các giải pháp khắc phục hạn chế để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác lãnh đạo năm 2021.

- Khánh Hà -

Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 97
  • Trong tuần: 6 022
  • Tất cả: 319695
Đăng nhập