Đảng bộ Viễn thông Bắc Ninh khẳng định vai trò hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp

Đảng bộ Viễn thông Bắc Ninh là một trong những đơn vị có bề dày truyền thống, tích cực đi đầu trong phong trào thi đua của Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, với nhiều cách làm hay, sáng tạo. 

Về những kinh nghiệm để xây dựng Đảng bộ nhiều năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng chí  Bùi Thế Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy Viễn thông Bắc Ninh cho biết: “Đảng ủy luôn chú trọng triển khai thực hiện các mặt công tác theo đúng Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên. Quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; khuyến khích, tạo điều kiện cho đội ngũ đảng viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị. Đồng thời, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên trong thực hiện Cuộc vận động học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua, từ đó tạo động lực lan tỏa trong toàn đơn vị”.

Mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ qua được Đảng bộ Viễn thông Bắc Ninh xác định là: “Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công nhân viên ổn định, từng bước được cải thiện; thực hiện tốt chính sách đối với người lao động; bảo đảm an ninh an toàn thông tin, an toàn mạng lưới và cơ quan, đơn vị, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà”. Hàng năm, Đảng ủy Viễn thông Bắc Ninh xây dựng Nghị quyết lãnh đạo sản xuất, kinh doanh, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được Nhà nước, Tập đoàn, tỉnh giao. Đảng ủy xây dựng và ban hành nhiều Nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, ứng phó có hiệu quả với những khó khăn, thử thách.

Tiêu biểu là các Nghị quyết về: Tổ chức các phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch SXKD; sắp xếp lại nhân sự; giữ vững các danh hiệu thi đua trong thời kỳ đổi mới; tái cơ cấu của VNPT trên địa bàn; đẩy mạnh các hoạt động SXKD trên địa bàn vì mái nhà chung VNPT; đẩy mạnh phát triển khối khách hàng tổ chức doanh nghiệp; xây dựng nguồn nhân lực trẻ VNPT 4.0; đẩy mạnh các giải pháp trọng tâm của VNPT trên địa bàn; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc nâng cao hiệu quả các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh...

 

Đoàn đại biểu Đảng bộ Viễn thông Bắc Ninh dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025


Đảng ủy phát động rộng rãi các phong trào thi đua trong đội ngũ đảng viên và toàn thể người lao động của đơn vị gắn với triển khai có hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề “Hết lòng hết sức phục vụ khách hàng” và “Khách hàng là trung tâm, đời sống CBCNV-LĐ là chủ yếu”. Người lao động Viễn thông Bắc Ninh tích cực hưởng ứng học và làm theo Bác, học tập nâng cao nhận thức, rèn luyện tác phong để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, thể hiện qua các chỉ tiêu: Các bộ phận CSKH, tổng đài luôn để chế độ máy 24/24h phục vụ trả lời khách hàng; 100% máy được lắp đặt nhỏ hơn hoặc bằng 2 ngày; 100% máy được sửa chữa nhỏ hơn hoặc bằng 20 giờ; Độ hài lòng của khách hàng đạt 99,2 %; Độ ổn định cung cấp dịch vụ băng rộng 99,5%; Tỷ lệ suy hao quang 0,8%;...

Với những cố gắng và nỗ lực như trên, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Viễn thông Bắc Ninh lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc, toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh do Nhà nước, tỉnh và tập đoàn giao: Hàng năm, tổng doanh thu phát sinh trung bình vượt từ 1% đến 3% kế hoạch, tăng trưởng bình quân từ 3% trở lên so với cùng kỳ năm trước; phát triển thuê bao viễn thông các loại trung bình vượt từ 2% đến 5% kế hoạch; năng suất lao động bình quân tăng 12%; thu nhập bình quân tăng từ 8% đến 10%.

Song song với phát triển sản xuất kinh doanh, bảo đảm đời sống cho người lao động, Viễn thông Bắc Ninh luôn coi trọng việc phục vụ mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh với việc cung cấp dịch vụ viễn thông bảo đảm phục vụ các hội nghị, hội thảo trực tuyến của tỉnh diễn ra an toàn, thông suốt. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2019 đến nay, Viễn thông Bắc Ninh phục vụ gần 180 hội nghị trực tuyến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, từ ngày 20 đến 28-5 vừa qua, đợt 1 của Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội khóa XIV được tổ chức với hình thức trực tuyến. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Quốc hội tổ chức họp trực tuyến. VTBN phối hợp cùng Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh và các đơn vị liên quan triển khai các điều kiện phục vụ các phiên họp trực tuyến của Quốc hội tại điểm cầu Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh diễn ra thành công tốt đẹp.

Cùng với sự vững mạnh của Đảng bộ, Viễn thông Bắc Ninh và các tổ chức đoàn thể của đơn vị đều được công nhận vững mạnh xuất sắc. Đảng bộ Viễn thông Bắc Ninh thực sự khẳng định vai trò hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp.

Nguồn: baobacninh.com.vn

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 433
  • Trong tuần: 4 577
  • Tất cả: 184244
Đăng nhập