Đảng bộ Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu, cán bộ, đảng viên, CCVCLĐ Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ không ngừng phấn đấu, linh hoạt và sáng tạo trong việc đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XVIII.

* Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ đã tập trung lãnh đạo các chi bộ trong Đảng bộ phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; luôn bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng bộ Khối, chương trình công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh để xây dựng kế hoạch triển khai công tác của Đảng bộ, nhằm thực hiện tốt chức năng chủ yếu là lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trường theo Kế hoạch do Tỉnh uỷ và UBND tỉnh giao; lãnh đạo công tác nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn ở địa phương.

Kết quả, trong 5 năm, cấp ủy Trường đã lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; phục vụ đào tạo, bồi dưỡng và phối hợp liên kết đào tạo, bồi dưỡng 92 lớp, với 9.292 học viên. Phối hợp quản lý đào tạo Cao cấp Lý luận chính trị  với 03 lớp Cao cấp Lý luận chính trị cho 280 học viên xong trong nhiệm kỳ, hiện tại đang phối hợp quản lý đào tạo 02 lớp Cao cấp LLCT hệ không tập trung với 179 học viên. Phối hợp đào tạo chuyên ngành cho 01 lớp Trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở với 60 học viên, 01 lớp Trung cấp nghiệp vụ Công an cho 90 học viên. Phối hợp liên kết đào tạo hệ Đại học được 02 lớp với 147 sinh viên. Tổ chức 46 lớp bồi dưỡng cán bộ với 5.732 học viên; tổ chức 11 lớp bồi dưỡng cán bộ ngạch Chuyên viên chính với 820 học viên, 09 lớp Chuyên viên với 841 học viên. Tổ chức 2 lớp bồi dưỡng Đại biểu hội đồng nhân dân cấp Huyện với 289 học viên, tổ chức giảng dạy 16 lớp bồi dưỡng Đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã với 3.127 học viên. Phối hợp với Học viện hành chính quốc gia phục vụ giảng dạy 02 lớp chuyên viên cao cấp với 80 học viên; 03 lớp Bồi dưỡng ngạch Kiểm tra viên chính và Kiểm tra viên cho cán bộ Hải quan toàn quốc; 02 lớp Kiểm tra viên và Kiểm tra viên cho cán bộ ngành Thuế; tổ chức lớp Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tích cực cho 70 lượt cán bộ, giảng viên của Trường, Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Tăng cường lãnh đạo công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn. Trường có 85 lượt giảng viên được công nhận giảng viên dạy giỏi cấp khoa, 25 lượt giảng viên được công nhận là giảng viên dạy giỏi cấp Trường, cử 02 giảng viên đi dự thi giảng viên dạy giỏi toàn quốc năm 2017 (trong đó 01 giảng viên đạt danh hiệu giảng viên xuất sắc toàn quốc và 01 giảng viên đạt danh hiệu giảng viên giỏi toàn quốc).

Công tác thi đua, khen thưởng được tổ chức tốt đã động viên toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Trường. Có 46 lượt tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng, Trường được tặng thưởng Cờ thi đua cấp Bộ, bằng khen và giấy khen của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

 Báo cáo viên Đảng bộ Trường dự thi và đạt giải Nhì Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2019 do Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh tổ chức. Ảnh: KH

 

* Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước đảm bảo nghiêm túc, kịp thời và có nhiều đổi mới, tạo sự thống nhất, đồng thuận, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của chính quyền. Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước được quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả đảm bảo nghiêm túc, kịp thời, đồng bộ và có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng; tỷ lệ đảng viên tham gia học tập nghị quyết đạt 100%; 96,7% quần chúng và học viên các lớp Trung cấp LLCT-HC chính quy tại Trường tham dự. Ngoài việc trực tiếp tổ chức học tập, phổ biến tại các hội nghị, còn đăng tải trên trang web của Trường những văn bản trên để đảng viên, cán bộ học tập, nghiên cứu.

Công tác tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được Đảng ủy Trường lãnh đạo thực hiện kịp thời theo chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, phù hợp với tình hình thực tế của Trường góp phần tích cực vào việc nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng, thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; củng cố, tăng cường sự thống nhất về tư tưởng, chính trị trong toàn Đảng bộ, tạo sự đồng thuận về tư tưởng và hành động thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Việc nắm bắt tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên và quần chúng đã được Đảng uỷ và các chi bộ coi trọng lãnh đạo, tình hình tư tưởng của cán bộ đảng viên ổn định, yên tâm công tác. Hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng và dân tộc được thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của Đảng uỷ cấp trên.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề hằng năm gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được Đảng ủy Trường thực hiện nghiêm túc, đạt kết thiết thực góp phần xây dựng Đảng bộ và Trường vững mạnh. Chuyển trọng tâm từ học tập sang làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy tổ chức nghiêm túc việc học tập các chuyên đề hàng năm với 100% đảng viên và quần chúng dự, đồng thời chỉ đạo các chi bộ xây dựng kế hoạch hằng năm, theo yêu cầu: gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện NQTW4 khóa XII về xây dựng Đảng, kết hợp với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Mỗi năm, lựa chọn một số vấn đề tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, phương pháp công tác; trong thực hiện nhiệm vụ chính trị để bàn biện pháp khắc phục, tạo chuyển biến rõ nét. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Bí thư chi bộ, Trưởng khoa, phòng, Trưởng các đoàn thể trực thuộc Trường đã xây dựng kế hoạch cá nhân để thực hiện NQTW4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề hằng năm. 100% cán bộ, đảng viên viết thu hoạch, tự liên hệ bản thân và đăng ký những nội dung thực hiện theo tinh thần các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hàng năm. Chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung “Chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và được niêm yết tại trụ sở làm việc của Trường.

Cùng với triển khai trong Đảng bộ, Đảng uỷ đã đề nghị và phối hợp với Lãnh đạo Trường chỉ đạo giảng viên, cán bộ nghiên cứu thực hiện lồng ghép quán triệt tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy các lớp Trung cấp LLCT - HC, công tác nghiên cứu khoa học và các mặt hoạt động khác trong toàn Trường. Các số nội san của Trường đều có bài viết về nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Một số bài viết có nội dung sâu sắc, có tác dụng trong công tác tuyên truyền, giáo dục và ý nghĩa thực tiễn trong giảng dạy.

* Tăng cường công tác tổ chức xây dựng Đảng, chú trọng quản lý, phát triển đảng viên

Đảng ủy phối hợp với Lãnh đạo Trường chỉ đạo lồng ghép trong việc xây dựng và ban hành Chương trình công tác toàn khóa và cụ thể hóa trong chương trình công tác hằng năm về tổ chức triển khai thực hiện, yêu cầu cấp uỷ chi bộ trực thuộc căn cứ vào tình hình thực trạng của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên của đơn vị để xây dựng chương trình công tác cụ thể, thiết thực, phù hợp với tình hình của tổ chức mình; triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động và hiệu quả công việc.

Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết chuyên đề “Về nâng cao chất lượng đảng viên của Đảng bộ Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ” và ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa các Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối để lãnh đạo triển khai đến cán bộ chủ chốt, đảng viên và quần chúng.

Trong công tác lãnh chỉ đạo, cấp ủy Đảng bộ Trường luôn thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt đảng. Việc sinh hoạt đảng định kỳ và sinh hoạt theo chuyên đề được thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Thường xuyên quan tâm nâng cao công tác quản lý, giáo dục đội ngũ đảng viên; quán triệt đảng viên nêu cao tinh thần tự giác học tập, rèn luyện, ý thức tổ chức kỳ luật trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nhiệm kỳ qua, cấp ủy phối hợp với lãnh đạo Trường tổ chức sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy, đối với các đơn vị trực thuộc theo Nghị quyết của cấp trên đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, quy định.

Luôn quan tâm làm tốt công tác phát triển đảng, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 12 đảng viên mới, vượt trên 200% so với chỉ tiêu Đại hội khóa XIII đề ra.

* Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động hiệu quả.

Trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ có 26 lượt đảng viên, 05 lượt chi bộ được tặng Giấy khen của Đảng bộ Trường. Đảng bộ Trường được Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh công nhận Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền; Bằng khen của Tỉnh ủy “Có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 BCH TW khoá X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên” năm 2018.

Các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh Trường đều được công nhận là đơn vị vững mạnh góp phần vào kết quả chung của Đảng bộ và Trường. Công đoàn Trường được Công đoàn viên chức tỉnh tặng Bằng khen; 01 đảng viên là đoàn viên Công đoàn được Công đoàn viên chức tỉnh Bắc Ninh biểu dương là “đoàn viên tiêu biểu xuất sắc”.

Vương Thị Ninh

Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh

 


 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 595
  • Trong tuần: 4 739
  • Tất cả: 184406
Đăng nhập