Tuyên truyền 80 năm ra đời Đề cương Văn hóa Việt Nam
Kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương Văn hóa Việt Nam (1943-2023), tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các sở, ban, ngành tổ chức phong phú hoạt động nhằm tuyên truyền sâu rộng nội dung, ý nghĩa lịch sử, khẳng định giá trị lý luận, giá trị thực tiễn sâu sắc, lâu bền của Đề cương Văn hóa năm 1943 và các Nghị quyết của Đảng về phát triển văn hóa.

Nối tiếp các thế hệ bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản Dân ca Quan họ Bắc Ninh.

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động như: Khai mạc tuần phim kỷ niệm (nguồn phim do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp); tuyên truyền trực quan tại các di tích, thiết chế văn hóa; nói chuyện chuyên đề; trưng bày, triển lãm tư liệu về 80 năm ra đời "Đề cương về Văn hóa Việt Nam"; chương trình nghệ thuật đặc biệt hát Dân ca Quan họ trên thuyền chào mừng kỉ niệm...

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức trao giải và trưng bày giới thiệu các tác phẩm đạt giải cao Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh lần thứ 2, giai đoạn 2017-2022.

Thông qua các hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn của "Đề cương về Văn hóa Việt Nam"; nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò quan trọng của văn hóa; đề cao nghĩa vụ, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền và đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển con người Việt Nam thời đại mới.

Nguồn:baobacninh.com.vn
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập