Phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy tại Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XIX

Chiều 15/7, đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy có bài phát biểu tại Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh trân trọng đăng tải Bài phát biểu quan trọng này.

anh tin bai

Đồng chí Đào Hồng Lan, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh,

Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh,

Kính thưa chủ tọa kỳ họp!

Hôm nay, HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2021, đây là kỳ họp thứ 2 của nhiệm kỳ để đánh giá, xem xét những kết quả đã đạt được về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm; mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm, một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 và biểu quyết thông qua một số chính sách quan trọng tại kỳ họp.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu, khách quý; các vị đại biểu HĐND khóa XIX cùng toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Ngay từ đầu năm, cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Trong 6 tháng đầu năm, nhất là thời điểm tháng 5, 6, Bắc Ninh gặp nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19 xuất hiện và bùng phát ảnh hưởng toàn diện các mặt đời sống kinh tế - xã hội, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, đến nay tỉnh đã thực hiện hoàn thành 3 mục tiêu quan trọng, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, vừa tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; duy trì được chuỗi liên kết sản xuất trong bối cảnh dịch bệnh; tăng trưởng kinh tế 6 tháng tăng 7,45%; thu ngân sách Nhà nước đạt 57,5% dự toán và nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt ở mức cao; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo đời sống của người dân và người lao động; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội đạt nhiều kết quả.

Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Nội dung, chương trình kỳ họp của HĐND tỉnh lần này ngoài những nội dung thường kỳ còn có những vấn đề lớn, trọng tâm của tỉnh để ban hành các nghị quyết, cơ chế chính sách, phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn và chủ trương đầu tư mới, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án giai đoạn 2021 - 2025, các giải pháp để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021. Đây cũng là nội dung quan trọng HĐND và UBND khóa mới tập trung ngay từ đầu nhiệm kỳ để triển khai các nhiệm vụ chính trị và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2025, tạo động lực quan trọng để Bắc Ninh tiếp tục duy trì và phát triển bền vững, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo, trong bối cảnh kinh tế xã hội trong nước và quốc tế còn rất nhiều khó khăn, thách thức, diễn biến dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp khó lường. Do đó yêu cầu nhiệm vụ đối với cả hệ thống chính trị, trong đó có HĐND và UBND trong thời gian tới là hết sức nặng nề, đòi hỏi chúng ta phải tập trung trí tuệ, đổi mới, sáng tạo, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cấp các ngành để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra. Ngay sau kỳ họp này đề nghị các cơ quan của HĐND, UBND các vị đại biểu HĐND tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất, Tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương trên tất cả các lĩnh vực để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết số 63 ngày 29/6/2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022; khẩn trương, nghiêm túc, thực hiện có hiệu quả 13 Chương trình trọng tâm với 93 đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết luận số 166 ngày 01/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021.

Tập trung thực hiện quyết liệt Chỉ thị số 10 ngày 02/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ổn định đời sống nhân dân trong tình hình mới; căn cứ vào tình hình thực tế, cần lựa chọn những vấn đề trọng tâm ưu tiên; đảm bảo đời sống, sức khỏe, tính mạng của nhân dân; quyết tâm chiến thắng đại dịch trong thời gian sớm nhất; bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp vượt qua những khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra. Tập trung nghiên cứu, đề xuất và triển khai xử lý nhanh, dứt điểm các vướng mắc, tồn tại, điểm nghẽn trong quá trình phát triển.

Thứ hai, nâng cao chất lượng quản lý, chỉ đạo, điều hành, thực thi nhiệm vụ của các cấp chính quyền địa phương, của cơ quan, đơn vị, tạo sự chuyển biến tích cực trên các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Tập trung chỉ đạo giải quyết những kiến nghị chính đáng của cử tri.

Thứ ba, Ban cán sự Đảng UBND và Đảng đoàn HĐND tỉnh rà soát những nghị quyết, văn bản đã ban hành, đã cụ thể hoá nhưng chưa phù hợp với điều kiện thực tiễn, cần phải bổ sung, điều chỉnh, đồng thời đề xuất những nội dung mới đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, nhất là về cơ chế, chính sách, tài chính, đầu tư, an sinh xã hội; lựa chọn các vấn đề nội dung, giải pháp, phát triển kinh tế trọng tâm, trọng điểm mang tính chiến lược lâu dài, phát huy nội lực, động lực lan tỏa, kiến tạo giá trị gia tăng mới, kịp thời có biện pháp hiệu quả nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên tất cả các lĩnh vực để huy động mọi nguồn lực phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời tập trung nghiên cứu đề xuất các giải pháp triển khai có hiệu quả các chủ trương Nghị quyết của Trung ương, BCH Đảng bộ tỉnh.

Thứ tư, phát huy vai trò trách nhiệm của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND, nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của HĐND các cấp; tăng cường mối quan hệ công tác phối hợp, khẩn trương hoàn chỉnh, ban hành quy chế hoạt động của HĐND tỉnh, quy chế làm việc của Thường trực HĐND, chú trọng xây dựng và hoàn thiện các cơ chế giám sát, chất vấn, tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh. Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND các cấp về công tác giám sát, thẩm tra và quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh; chất vấn và trả lời chất vấn; tổng hợp ý kiến và giải quyết kiến nghị của cử tri, tạo sự động thuận của nhân dân.

Rà soát các quy chế phối hợp trong hoạt động của HĐND với Đoàn ĐBQH, UBND, MTTQ tỉnh nhằm tăng cường mối quan hệ chặt chẽ giữa các cơ quan, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị của địa phương.

Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

Năm 2021, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Bắc Ninh của chúng ta đang đứng trước nhiều cơ hội thuận lợi, nhưng cũng có không ít những khó khăn, thách thức, đặc biệt những ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19 trong thời gian qua với ảnh hưởng sâu rộng. Vì vậy, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh rất mong đợi và kỳ vọng HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ này sẽ tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo, qua đó phát huy vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, quyết định những chủ trương, giải pháp đúng đắn, tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân, xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, là niềm tự hào của mỗi người dân Bắc Ninh.

Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, cùng toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nguồn:bacninh.gov.vn

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 424
  • Trong tuần: 4 568
  • Tất cả: 184235
Đăng nhập