Một số nội dung quan trọng của kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XIX

Kỳ họp thứ Hai của HĐND tỉnh khóa XIX là kỳ họp thường lệ giữa năm 2021. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế -xã hội, bảm đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh 6 tháng cuối năm và một số nội dung quan trọng khác.

Những nghị quyết của HĐND tỉnh sẽ được thông qua tại kỳ họp này là căn cứ pháp lý quan trọng trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm và làm tiền đề cho cả nhiệm kỳ 2021-2026.
6 tháng đầu năm 2021 ghi dấu ấn đậm nét với thành công trong thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 và tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã được kiềm chế. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước vẫn đang diễn biến phức tạp, trong tỉnh còn tiềm ẩn nguy cơ nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến tốc độ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Tại hội nghị lần thứ Bẩy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX đã đề ra phương hướng lãnh đạo cân đối nguồn lực phù hợp, tập trung các giải pháp đủ mạnh để  vừa tiếp tục phòng, chống dịch có hiệu quả vừa thực hiện tốt  hoạt động sản xuất kinh doanh.
Để thực hiện điều đó, tại kỳ họp thứ Hai này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh có tính chất thường kỳ về tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm trên các lĩnh vực như: kinh tế - xã hội; dự toán ngân sách; đầu tư công;… Đồng thời, căn cứ tình hình thực tiễn của tỉnh, HĐND tỉnh sẽ xem xét một số Tờ trình có tính chất chuyên đề như: Ban hành “Quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”; ban hành danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh giai đoạn 2021-2025; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 148 của HĐND tỉnh về Quy định hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh quản lý; hỗ trợ kinh phí xây dựng cải tạo và sửa chữa trụ sở làm việc, mua sắm, trang bị, bảo dưỡng, sửa chữa, hiện đại hóa phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ từ nguồn ngân sách; đề nghị phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2023”; ban hành Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025; quy định một số chế độ chính sách đối với trường THPT Chuyên Bắc Ninh, 8 trường THCS trọng điểm và chế độ khen thưởng đối với giáo viên, học sinh đoạt giải cấp tỉnh, Quốc gia, khu vực và quốc tế các trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh (thay thế Nghị quyết số 63/2017/NQ-HĐND ngày 12-7-2017 của HĐND tỉnh); sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 149/2018/NQ-HĐND ngày 6-12-2018 của HĐND tỉnh về việc quy định một số chế độ, chính sách phát triển giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông ngoài công lập trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 2025;...
HĐND tỉnh cũng sẽ xem xét, thảo luận và quyết nghị về một số nội dung theo các Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh như: Thông qua Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2022;  thông qua Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026; thông qua chương trình kế hoạch hoạt động toàn khóa của HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.
Các nội dung của kỳ họp được Thường trực HĐND tỉnh dự trù dựa trên đề xuất của UBND tỉnh, tình hình thực tế địa phương và bám sát sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ tỉnh. Các Ban của HĐND tỉnh đã tiến hành thẩm tra các dự thảo Báo cáo, Tờ trình dự kiến trình tại các kỳ họp để HĐND tỉnh có căn cứ đưa ra những quyết nghị phù hợp tình hình thực tế địa phương, đúng pháp luật và có tính khả thi cao.  Từ đó, hoàn chỉnh kịch bản tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm 2021 và điều hành linh hoạt, sáng tạo sát hợp với thực tiễn, hiệu quả cao gắn với bảo đảm đời sống của nhân dân. Tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, bảo đảm đúng nguyên tắc, thứ tự ưu tiên; xây dựng và thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 bảo đảm cân đối các nguồn vốn của Trung ương, tỉnh, huyện, xã và phân bổ có trọng tâm, trọng điểm; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; ban hành mới hoặc bổ sung, hoàn thiện các chính sách quản lý đối với công tác giáo dục, khuyến nông, bảo đảm an ninh trật tự.
Với những nội dung quan trọng như trên của kỳ họp, đòi hỏi mỗi đại biểu HĐND tỉnh phải phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, tích cực nghiên cứu, thảo luận về các báo cáo, tờ trình, tham gia biểu quyết các nghị quyết có tính khả thi cao, đúng pháp luật. Bên cạnh đó, liên hệ chặt chẽ, lắng nghe và tiếp thu đầy đủ ý kiến cử tri, nhân dân cũng là một cách để các đại biểu tham gia vào các nội dung của kỳ họp đạt kết quả cao.

                                                 Nguồn:baobacninh.com.vn

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 401
  • Trong tuần: 4 545
  • Tất cả: 184212
Đăng nhập