Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14
Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14

 

Sáng 30-9, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (thành phố Bắc Ninh), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX tổ chức hội nghị lần thứ 14 để nghe và cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2022 và một số nội dung quan trọng khác. Các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.


Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

 

Hội nghị thống nhất đánh giá, 9 tháng năm 2022, trong điều kiện còn nhiều khó khăn song các cấp ủy, tổ chức Đảng, toàn hệ thống chính trị tỉnh và các tầng lớp nhân dân đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp sáng tạo chủ đề công tác năm 2022: “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiểm soát tốt dịch COVID-19; phát triển kinh tế-xã hội theo hướng bền vững; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị” và đạt những kết quả tích cực, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực. Nổi bật là kinh tế đạt mức tăng trưởng khá cao, tốc độ tăng GRDP cao hơn cùng kỳ năm 2021 (tăng 9,7%). Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, kim ngạch xuất, nhập khẩu có nhiều chuyển biến tích cực. Các ngành sản xuất, kinh doanh từng bước phục hồi và khởi sắc. Quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản được tăng cường; tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công được đẩy mạnh. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm chỉ đạo toàn diện, phù hợp với tình hình thực tế.

Hội nghị thông qua các báo cáo về: Kết quả thực hiện quy hoạch thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2017-2022 và nhiệm vụ, giải pháp, định hướng đến năm 2030; kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 06/06/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an toàn thực phẩm”; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 10/4/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng bộ đối với công tác Tuyên giáo trong tình hình mới”; sơ kết 10 năm thực hiện Quyết định số 540-QĐ/TU, ngày 24/7/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy chế chất vấn tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Chấp hành Đảng bộ các cấp.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung các báo cáo, đồng thời tham gia trao đổi, thảo luận nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đưa ra các giải pháp thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế-xã hội trong những tháng cuối năm, cũng như cả năm 2022 và thời gian tiếp theo. Trong đó, tập trung vào một số vấn đề chủ yếu: Nâng cao chất lượng điều hành, quản lý; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, tạo nguồn lực dài hạn; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động mô hình các Trung tâm Hành chính công và Bộ phận một cửa cấp xã; có hướng dẫn thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao; công tác quản lý đảng viên…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung trong các báo cáo cũng như những vấn đề các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến. Trong đó, nhấn mạnh các giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022.

 

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn khẳng định: Từ đầu năm đến nay, mặc dù gặp nhiều các yếu tố bất lợi, song các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp linh hoạt, phù hợp với thực tiễn qua đó hoàn thành cơ bản các mục tiêu đề ra và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Bên cạnh kết quả đạt được, đồng chí cho rằng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được tập trung khắc phục trong thời gian tới.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ những tháng cuối năm và mục tiêu, chỉ tiêu của cả năm 2022, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong công tác xây dựng Đảng, tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh phát triển Đảng ở các doanh nghiệp ngoài Nhà nước; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị. Việc ban hành Nghị quyết phải được kiểm tra, giám sát, “phòng ngừa từ sớm, khắc phục từ trước”, chấn chỉnh, uốn nắn những lệch lạc, sai phạm trong quá trình thực hiện. Đây là nhiệm vụ quan trọng, lãnh đạo các cấp, ngành, địa phương cần đặc biệt quan tâm. Xây dựng kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo thực chất, đánh giá, nhìn nhận những kết quả đã thực hiện, đồng thời dự báo những xu hướng, triển vọng, tiềm năng trong thời gian tiếp theo, nhất là những dư địa, nhân tố mới, đặt tinh thần tiến công để hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra.

Đối với việc điều hành ngân sách, đầu tư công, cần kiên định quan điểm phải đầu tư những công trình trọng điểm, đầu tư ít nhưng có sức lan tỏa nhiều, lấy đầu tư công dẫn dắt, thu hút đầu tư xã hội, tạo nền tảng và đột phá cho sự phát triển của tỉnh trong 3 năm đến 5 năm tới. Tỉnh đã cơ bản định hình quy hoạch tỉnh và quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh, cũng như một số định hướng phát triển mới của tỉnh như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã xác định, do đó để chuẩn bị cho năm 2023 là năm bản lề, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu với UBND tỉnh tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư thu hút những lĩnh vực ưu tiên như: chuyển đổi năng lượng, bán dẫn, chíp, nông nghiệp công nghệ cao, logistics...

Đối với lĩnh vực an ninh-quốc phòng, rà soát các công việc bảo đảm chu đáo điều kiện tổ chức cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh thành công theo đúng kế hoạch và một số công việc khác liên quan theo quy định.

                                                                                                                                                                                                                           Nguồn:baobacninh.com.vn

Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 867
  • Trong tuần: 12 132
  • Tất cả: 722125
Đăng nhập