Định hướng công tác tuyên truyền tháng 8 năm 2022
 

- Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên các lĩnh vực; những vấn đề bức xúc, nổi cộm dư luận quan tâm trong nước và của tỉnh; tăng cường nắm bắt các hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước của các thế lực thù địch, phản ánh kịp thời cho các cấp có thẩm quyền, phân tích, định hướng dư luận theo chủ trương, đường lối của Đảng.

          - Đẩy mạnh việc triển khai, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII; việc thực hiện Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII; việc triển khai thựchiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; kết quả Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV; kết quả hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kết quả kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIX.

- Tuyên truyền sâu rộng các bài phát biểu, bài viết của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng, đặc biệt là bài viết: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; bài phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực.

- Tuyên truyền Kết luận số 01- KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); gương điển hình các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong học tập, làm theo Bác.

- Tiếp tục tuyên truyền kịp thời, sâu rộng các quy định, các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19; kết quả công tác phòng chống dịch Covid-19; các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết.

- Tuyên truyền kết quả thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của tỉnh; Tuyên truyền về chủ đề năm 2022 của tỉnh “Tiếp tục đoàn kết - sáng tạo - kỷ cương - trách nhiệm; Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kiểm soát tốt dịch Covid-19; Phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững; Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị; Chương trình hành động số 31-CTr/TU ngày 18/4/2022 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XX về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Tích cực tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên các lĩnh vực; tăng cường chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực, cảnh báo tin giả, tin sai sự thật; vạch trần các phương thức, thủ đoạn, luận điệu sai trái, xuyên tạc, vu cáo về dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam.

- Tuyên truyền quán triệt và triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường; công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

- Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; công tác bảo vệ, gìn giữ các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, nhất là Dân ca Quan họ Bắc Ninh; phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao, làng văn hóa, gia đình văn hóa.

- Tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, an ninh-quốc phòng, quân sự địa phương; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

- Tuyên truyền Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022 với chủ đề “Chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn”

- Tuyên truyền về “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022”; “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”.

- Tuyên truyền việc triển khai các ngày lễ, ngày kỷ niệm: 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2022); 110 năm Ngày sinh đồng chí Võ Chí Công (07/8/1912 – 07/8/2022); 101 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo (8/8/1921 - 8/8/2022); 77 năm Ngày giải phóng thành phố Bắc Ninh (8/8/1945 - 8/8/2022); Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam (10/8/1961); 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (1945- 2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2022); 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân và Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/1945 - 19/8/2022); 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2022); 111 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 -25/8/2022)...

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 37
  • Hôm nay: 1743
  • Trong tuần: 20 480
  • Tất cả: 1916503
Đăng nhập