Định hướng công tác tuyên truyền tháng 7 năm 2022
 

- Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác phòng chống dịch Covid-19; việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật Nhà nước; việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động; công tác quốc phòng, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội; những vấn đề bức xúc, nổi cộm dư luận quan tâm trong nước và của tỉnh; tăng cường nắm bắt các hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước của các thế lực thù địch, phản ánh kịp thời cho các cấp có thẩm quyền, phân tích, định hướng dư luận theo chủ trương, đường lối của Đảng.

- Tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII; tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII; tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV; kết quả hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (giai đoạn 2012 -2022); kết quả kỳ họp thứ 6 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

- Tuyên truyền sâu rộng các bài phát biểu, bài viết của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng, đặc biệt là bài viết: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

- Tuyên truyền Kết luận số 01- KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); gương điển hình các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong học tập, làm theo Bác.

- Tiếp tục tuyên truyền kịp thời, sâu rộng các quy định, các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19; kết quả công tác phòng chống dịch Covid-19. Tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết.

- Tuyên truyền kết quả thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của tỉnh; tuyên truyền về chủ đề năm 2022 của tỉnh “Tiếp tục đoàn kết - sáng tạo - kỷ cương - trách nhiệm; Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kiểm soát tốt dịch Covid-19; Phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững; Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị; Chương trình hành động số 31-CTr/TU ngày 18/4/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Tích cực tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên các lĩnh vực; tăng cường chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực, cảnh báo tin giả, tin sai sự thật; vạch trần các phương thức, thủ đoạn, luận điệu sai trái, xuyên tạc, vu cáo về dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam.

- Tuyên truyền quán triệt và triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường.

- Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền công tác bảo vệ, gìn giữ các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, nhất là Dân ca Quan họ Bắc Ninh; phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao, làng văn hóa, gia đình văn hóa.

- Tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, an ninh-quốc phòng, quân sự địa phương; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

- Tuyên truyền về việc triển khai tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2021 -2022 trên địa bàn tỉnh.

- Tuyên truyền Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022 với chủ đề “Chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn”.

- Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 110 Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 – 09/7/2022).

- Tuyên truyền các ngày kỷ niệm: Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/7/1915); 72 năm ngày thành lập lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950); 60 năm ngày thành lập lực lượng cảnh sát nhân dân (20/7/1962); 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947); 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929); ngày Việt Nam gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - Asean (28/7/1995) ... và các ngày truyền thống các ngành.

                                                                                                                                      Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 1318
  • Trong tuần: 12 027
  • Tất cả: 534813
Đăng nhập