ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 7 NĂM 2021

- Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc kiện toàn nhân sự sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; những vấn đề bức xúc, nổi cộm, tăng cường nắm bắt các hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước của các thế lực thù địch, phản ánh kịp thời cho các cấp có thẩm quyền, phân tích, định hướng dư luận theo chủ trương, đường lối của Đảng.

- Tuyên truyền kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

- Tuyên truyền các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX,Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

- Kết luận số 01- KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Chuyên đề năm 2021 " Học tập và làm theo tư twowmgr. Đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý ý chí, tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc".

- Tuyên truyền kết quả thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, của tỉnh; kết quả thực hiện Chủ đề năm 2021 của tỉnh “Đoàn kết - Sáng tạo - Trách nhiệm - Nêu gương; Tập trung phòng chống dịch Covid - 19; Phát triển kinh tế - xã hội bền vững; tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"; Quyết định 241/QĐ-TTg ngày 24/2/2021 của Thủ Tướng Chính phủ về “Phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030; Quyết định 558/QĐ-TTg ngày 15/5/2019 của Thủ Tướng Chính phủ về “Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050”; Đề án xây dựng thành phố thông minh; Kết luận số 07-KL/TW, ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế-xã hội; Hướng dẫn của Bộ Y tế về phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc bệnh Covid-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp (theo Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế); Quy định tạm thời đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

- Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19; nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương trong thực hiện “mục tiêu kép”; sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, của tỉnh và nỗ lực của các cấp các ngành trong triển khai các giải pháp, phòng chống dịch Covid- 19 và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy kinh tế phát triển, bảo đảm an sinh xã hội.

- Tuyên truyền công tác bảo vệ, gìn giữ các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, nhất là Dân ca Quan họ Bắc Ninh; phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao, làng văn hóa, gia đình văn hóa.

- Tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, an ninh-quốc phòng, quân sự địa phương; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

- Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo (08/8/1921 – 08/8/2021); kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2021); Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/7); Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (9/7); Quốc tế Cộng sản; ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong (15/7); năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7); Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7); ...

                                                      Nguồn: Phòng TT công tác Tuyên giáo – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 507
  • Trong tuần: 4 651
  • Tất cả: 184318
Đăng nhập