Định hướng công tác tuyên truyền tháng 10 năm 2022 ​
Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản
- Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên các lĩnh vực; những vấn đề bức xúc, nổi cộm dư luận quan tâm trong nước và của tỉnh; tăng cường nắm bắt các hoạt động tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước của các thế lực thù địch, phản ánh kịp thời các cấp có thẩm quyền, phân tích, định hướng dư luận theo chủ trương, đường lối của Đảng.

- Tuyên truyền Quy định số 80-QĐ/TW ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Chương trình hành động và việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5 khóa XIII của các địa phương, đơn vị; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

 - Tuyên truyền sâu rộng các bài phát biểu, bài viết của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng, đặc biệt là bài viết: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

- Tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); gương điển hình các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong học tập, làm theo Bác.

- Tiếp tục tuyên truyền thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống dịch Covid -19.

- Tuyên truyền kết quả thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của tỉnh; tuyên truyền về thực hiện chủ đề năm 2022 của tỉnh “Tiếp tục đoàn kết - sáng tạo - kỷ cương - trách nhiệm; Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kiểm soát tốt dịch Covid-19; Phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững; Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị; Nghị quyết số 52-NQ/TU, ngày 18/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Bắc Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Tuyên truyền quan điểm của Đảng, Nhà nước về xung đột giữa Nga - Ucraina, tình hình biển đông; công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên các lĩnh vực; tăng cường chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực, cảnh báo tin giả, tin sai sự thật; vạch trần các phương thức, thủ đoạn, luận điệu sai trái, xuyên tạc, vu cáo về dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam.

- Tuyên truyền quán triệt và triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường; tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy, nhấn mạnh văn bản số 2640/UBND-NC ngày 15/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền công tác bảo vệ, gìn giữ các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, nhất là Dân ca Quan họ Bắc Ninh; phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao, làng văn hóa, gia đình văn hóa.

- Tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, an ninh - quốc phòng, quân sự địa phương; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng, lãng phí. 

- Tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Ninh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 -2027.

- Tuyên truyền Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2022 với chủ đề “Chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn”.

- Tuyên truyền về "Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022" và “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2022”.

- Tuyên truyền các ngày kỷ niệm: Ngày quốc tế người cao tuổi (01/10/1991); ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954); ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004); ngày truyền thống các ngành: Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930); Dân vận của Đảng (15/10/1930); Kiểm tra Đảng (16/10/1948); Văn phòng cấp ủy (18/10/1930); ngày Lương thực thế giới (16/10/1945); ngày Vì người nghèo Việt Nam (17/10/2000); ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930); ngày Liên hợp quốc (24/10/1945); ... và các ngày truyền thống các ngành.

 

                                                                                                     BAN TUYÊN GIÁO TỈNH

Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 791
  • Trong tuần: 12 056
  • Tất cả: 722049
Đăng nhập