Đảm bảo công tác y tế, môi trường tại các địa điểm thi đấu và khách sạn lưu trú phục vụ SEA Games 31

Để đảm bảo công tác y tế, môi trường phục vụ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31(SEA Games 31), Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xây dựng kế hoạch giám sát việc thực hiện công tác đảm bảo công tác y tế, môi trường trước, trong và sau Đại hội. Đồng thời, phối hợp điều tra, giám sát, khắc phục xử lý hậu quả khi có những sự cố liên quan công tác phòng, chống dịch trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

Theo đó, tập trung kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn bề mặt, khử khuẩn môi trường cũng như các nội dung khác theo quy định để phòng chống dịch bệnh; kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch tại các địa điểm phục vụ SEA Games. Lấy và làm mẫu xét nghiệm SARS-COV-2 cho các đối tượng theo đúng quy định. 100% sự cố về công tác phòng, chống dịch được phát hiện sớm, xử lý kịp thời. Để thực hiện các nội dung đó, Trung tâm đã tiến hành Khảo sát và giám sát phòng, chống dịch trước khi thi đấu từ 1 đến 2 lần tại các điểm thi đấu và giám sát nơi lưu trú tại. Trong đó, tập trung Khảo sát và giám sát các điều kiện chuẩn bị trước thi đấu; Hướng dẫn, hỗ trợ công tác đảm bảo phòng chống dịch, vệ sinh môi trường; khảo sát chuẩn bị công tác trực phòng chống dịch, phân luồng,  phun hóa chất khử khuẩn, VSMT, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2... Kiểm tra các điều kiện phòng chống dịch, vệ sinh môi trường  theo quy định.

Tại nơi lưu trú Tổ chức thường trực phòng chống dịch COVID-19. Giám sát việc thực hiện công tác phòng chống dịch, vệ sinh môi trường… theo quy định của các khách sạn có đoàn thể thao lưu trú. Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ PCD theo quy định: phân luồng, giám sát y tế, xử lý các sự cố về phòng chống dịch, thống kê báo cáo, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm …Bên cạnh đó, triển khai thường trực phòng chống dịch COVID-19. Giám sát việc thực hiện công tác phòng chống dịch, vệ sinh môi trường… theo quy định thuộc nhiệm vụ Ban quản lý các điểm thi đấu, của các khách sạn có đoàn thể thao lưu trú. Phối hợp với các bên liên quan thực hiện các nhiệm vụ PCD theo quy định: phân luồng, giám sát y tế, xử lý các sự cố về phòng chống dịch, thống kê báo cáo, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm …theo quy định.

      Nguồn:baobacninh.com.vn

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 827
  • Trong tuần: 10 753
  • Tất cả: 470317
Đăng nhập