Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Về tăng cường công tác phòng, chống dịch và giải pháp đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19

          Ngày 25/8/2022, Tỉnh ủy Bắc Ninh ban hành Chỉ thị số 21-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch và giải pháp đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh. (Thông tin SHCB đăng toàn văn Chỉ thị).

          Thời gian qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh được kiểm soát, các hoạt động sản xuất kinh doanh và cuộc sống người dân đã cơ bản trở lại bình thường, việc phục hồi phát triển kinh tế-xã hội đạt kết quả tương đối toàn diện. Đạt được những kết quả trên, do tỉnh Bắc Ninh đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; sự điều hành hiệu quả của HĐND, UBND tỉnh; sự nỗ lực phấn đấu của các cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng và cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; sự đồng lòng, ủng hộ của người dân, doanh nghiệp.

           Tuy nhiên, hiện nay công tác phòng, chống dịch và tiến độ triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 còn có nhiều khó khăn, thách thức: Dịch đang có xu hướng bùng phát trở lại với sự xuất hiện của biến thể phụ BA.4 và BA.5 của biến chủng Omicron. Cùng thời điểm này, một số bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, cúm, chân tay miệng, bệnh đậu mùa khỉ đang diễn biến phức tạp, khó lường, có nguy cơ cao. Việc tiêm vắc xin Covid-19 chưa đảm bảo tiến độ đề ra theo chỉ đạo của Trung ương. Trong đó, nguyên nhân chủ quan chủ yếu do công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn và tổ chức thực hiện của một số cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị chưa thực sự quyết liệt, khoa học; thông tin, tuyên truyền chưa sâu rộng, kịp thời với diễn biến tình hình dịch bệnh; một bộ phận người dân còn có biểu hiện lơ là, chủ quan.

          Để chủ động phòng, chống dịch và sớm hoàn thành kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

          1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước dịch bệnh; tiếp tục thực hiện mục tiêu kiểm soát dịch bệnh, không để dịch bùng phát trên địa bàn; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, giao trách nhiệm cụ thể cho tập thể, cá nhân trong việc phòng, chống dịch và đẩy nhanh tiến độ triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19.

          - Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu; xác định công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc xin phòng Covid-19 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện với tinh thần quyết liệt, kịp thời, hiệu quả, nhằm không để dịch bùng phát, lan rộng và hoàn thành sớm nhất kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng trên địa bản. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về việc chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh và tiêm vắc xin của đơn vị, địa phương mình.

          - Tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng, với nhiều giải pháp phù hợp, hiệu quả trên các kênh thông tin tới cán bộ, đảng viên và người dân hiểu, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch. Định kỳ tổng hợp thông tin tình hình, kết quả công tác phòng, chống dịnh và tỷ lệ tiêm vắc xin Covid-19 của từng địa phương, đơn vị.

          - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch và tiến độ triển khai công tác tiêm chủng vắc xin; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm theo quy định.

          2. Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố:

          2.1. Triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các giải pháp phòng chống, ngăn chặn hiệu quả sự bùng phát dịch bệnh Covid-19, sốt xuất huyết, tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm khác. Tăng cường theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh, nhất là sự xuất hiện của các biến thể mới của Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm mới; thường xuyên đánh giá, phân tích tình hình và các yếu tố nguy cơ. Xây dựng các phương án, kịch bản, kế hoạch ứng phó cho phù hợp với tình hình dịch bệnh trong giai đoạn hiện nay, đáp ứng mọi tình huống có thể xảy ra.

          - Thực hiện nghiêm những giải pháp phòng, chống dịch như giám sát phát hiện sớm, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly, điều trị và xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch lan rộng và kéo dài tại cộng đồng. Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tổ chức đào tạo, tập huấn các phác đồ chẩn đoán và điều trị, thu dung điều trị đối với bệnh nhân mắc Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm khác; triển khai phân tuyến điều trị người bệnh truyền nhiễm từ các các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh đến tuyến cơ sở trên địa bàn tỉnh.

          - Chủ động rà soát, củng cố năng lực hệ thống y tế các cấp, không để xảy ra tình trạng quá tải, bị động. Ưu tiên mọi nguồn lực để chống dịch; bảo đảm cơ sở vật chất, thuốc, vật tư, sinh phẩm, trang thiết bị y tế, nhân lực cho công tác phòng, chống dịch theo phương châm “4 tại chỗ” và phục vụ khám, chữa bệnh cho người dân.

          2.2. Chỉ đạo khẩn trương, kịp thời rà soát số liệu người dân trong diện tiêm chủng trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch cụ thể, tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 đối với cán bộ, công chức, viên chức; học sinh và công nhân, người lao động…, bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đáp ứng yêu cầu chuyên môn theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Triển khai tiêm vét, tiêm bù các loại vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng cho các đối tượng trẻ em, đảm bảo trẻ được tiêm chủng đầy đủ, đúng quy định.

          3. Tổ chức thực hiện

          3.1. Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid tỉnh xây dựng Kế hoạch cụ thể hóa Chỉ thị này; phân công từng thành viên triển khai thực hiện; Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh căn cứ Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid tỉnh chỉ đạo chủ động, quyết liệt, sáng tạo, kịp thời và hiệu quả, nhằm kiểm soát tốt dịch bệnh và hoàn thành kế hoạch tiêm vắc xin theo kế hoạch của Trung ương và của tỉnh; góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, bảo vệ sức khỏe, cuộc sống của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

          3.2. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được phân công, tăng cường chỉ đạo địa bàn phụ trách, nắm chắc tình hình, cùng với địa phương, cơ quan, đơn vị chủ động xử lý các vấn đề liên quan phòng, chống dịch và tiêm vắc xin, kịp thời báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

          3.3. Các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh và sớm hoàn thành việc tiêm vắc xin Covid-19 trên địa bản. Đồng chí Bí thư các Huyện ủy, Thành ủy (Trưởng Ban Chỉ đạo) lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra dịch bùng phát và tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 không đạt theo kế hoạch.

          3.4. Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chỉ đạo các tổ chức chính trị-xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là tiêm vắc xin phòng Covid-19; thực hiện chức năng giám sát, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan chức năng thực hiện vận động, tiếp nhận, phân bổ nguồn lực ủng hộ công tác phòng, chống dịch, góp phần tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong phòng, chống dịch.

          3.5. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo định hướng, xây dựng nội dung, chuyên mục, thường xuyên thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, để người dân hiểu rõ tình hình, diễn biến dịch bệnh, các biện pháp phòng chống dịch; tiêm vắc xin, lợi ích, hiệu quả việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 và tiêm chủng trong Chương trình tiêm chủng mở rộng Quốc gia; nhằm nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng.

          Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu triển khai, phổ biến, quán triệt Chỉ thị này; đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.


                                                              Nguồn:Thông tin sinh hoạt chi bộ số 9
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 28
  • Hôm nay: 106
  • Trong tuần: 14 996
  • Tất cả: 2117984
Đăng nhập