Báo chí Bắc Ninh tiếp tục cổ vũ hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ*

(Lược trích phát biểu của đồng chí Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại buổi gặp mặt kỷ niệm 97 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam và Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng (Giải Búa liềm Vàng) lần thứ VII - năm 2022).

Nhân kỷ niệm 97 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam và hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí hội viên, nhà báo đã và đang hoạt động nghiệp vụ trên địa bàn tỉnh.
Cùng với sự phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam, đội ngũ những người làm báo Bắc Ninh không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Tôi rất vui mừng trước sự trưởng thành, vững vàng của đội ngũ báo chí Bắc Ninh ngày thêm nâng cao về năng lực, phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đã và đang nỗ lực từng bước làm chủ công nghệ làm báo hiện đại, không ngừng đổi mới, sáng tạo.
Nội dung thông tin trên báo chí ngày càng toàn diện, đa dạng, phong phú; chất lượng chính trị, giá trị văn hóa trong các tác phẩm báo chí không ngừng được nâng cao, những người làm báo không quản khó khăn, gian khổ, dũng cảm xông pha, có mặt ở những “điểm nóng”, thực hiện tốt trách nhiệm, sứ mệnh người làm báo cách mạng; tích cực tuyên truyền, phổ biến Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; tích cực phát hiện, cổ vũ, động viên gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong mọi lĩnh vực. Nhiều bài báo mang tính phát hiện, phản biện, góp sức tổng kết thực tiễn, lan tỏa các gương điển hình tiên tiến, cảnh báo những nguy cơ tiềm ẩn, kiến nghị các giải pháp thiết thực trên các lĩnh vực.
Nhiều cơ quan báo chí, nhà báo tích cực phản ánh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng với nhiều cách tiếp cận đa dạng, chính xác, góp phần phát hiện sai phạm, tạo sức mạnh dư luận, hỗ trợ hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng.
Đặc biệt, hai năm qua, trước những diễn biến phức tạp, thách thức chưa từng có của đại dịch COVID-19, lực lượng báo chí Bắc Ninh không ngại hiểm nguy có mặt trên tuyến đầu chống dịch, kịp thời thông tin, cổ vũ những việc làm cao đẹp của lực lượng thầy thuốc, quân đội, công an, cán bộ cơ sở, những cá nhân, cộng đồng tích cực, tình nguyện tham gia phòng, chống đại dịch.
Những năm qua, Hội Nhà báo tỉnh chú trọng đổi mới công tác giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; tập hợp, đoàn kết, động viên, hướng dẫn hội viên phát huy tài năng, trí tuệ, tâm huyết, năng lực sáng tạo góp phần làm tốt vai trò, sứ mệnh báo chí cách mạng. Phương thức hoạt động có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng hội viên và công tác quản lý hội viên. Tích cực đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên, với những nội dung thiết thực, nhất là cập nhật về các kĩ năng làm báo hiện đại.
Đối với kết quả tham gia hưởng ứng Giải báo chí Búa liềm vàng, các cơ quan báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng đã tổ chức phát động nhiều cuộc thi viết về xây dựng Đảng đến toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên tham gia. Từ năm 2016 đến nay, qua 6 lần tham dự giải Búa liềm vàng, có tổng số 23 tác phẩm dự thi ở Trung ương: Báo Bắc Ninh có 13 tác phẩm trong đó có 2 tác phẩm đạt giải Khuyến khích, 2 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo, Đài Phát thanh - Truyền hình có 10 tác phẩm tham dự.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao vai trò của Hội Nhà báo Bắc Ninh, các cơ quan báo chí và đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên đối với sự phát triển của tỉnh nhà. Chúc mừng các đồng chí vinh dự được Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương, các tác giả đạt giải báo chí Ngô Gia Tự năm 2021 và tác giả có tác phẩm được ghi nhận tại Giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng.
Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cùng với đẩy mạnh các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội đòi hỏi toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phải nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra. Đồng thời thực hiện Kế hoạch số 59 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng và mở rộng phạm vi, tầm ảnh hưởng sâu rộng của Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã ban hành Kế hoạch số 47-KH/TU hưởng ứng tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII - Năm 2022, tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan báo chí và các cơ quan quản lý báo chí triển khai tốt một số nội dung sau:
Một là: Các cơ quan báo chí, cơ quan quản lý báo chí, Hội Nhà báo tiếp tục động viên các hội viên và người làm báo đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền để cổ vũ hệ thống chính trị và Nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo. Trọng tâm là tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các Chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về xây dựng và chỉnh đốn Đảng.
Tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cơ chế chính sách của tỉnh để tạo sự thống nhất trong tư tưởng, đồng thuận trong Nhân dân, hoàn thành các mục tiêu chung của tỉnh nhà. Coi trọng việc phát hiện, cổ vũ, động viên điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Phát huy vai trò của hội viên, của báo chí trong đấu tranh phê phán tiêu cực; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội.
Hai là: Đẩy mạnh công tác lãnh đạo, định hướng, quản lý báo chí, đổi mới chất lượng giao ban báo chí hàng tháng. Tăng cường phối hợp, kiểm tra và xử lý nghiêm những vi phạm do báo chí phản ánh. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chủ quản báo chí để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan báo chí, cơ quan đại diện, thường trú trên địa bàn.
Ba là: Hội Nhà báo cần chủ động trong công tác quản lý, làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết hội viên. Phát huy trí tuệ tập thể và của từng nhà báo, xây dựng và tổ chức thực hiện công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền nhằm giải quyết kịp thời các vấn đề mới của báo chí và đội ngũ người làm báo trên địa bàn tỉnh.
Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất và trình độ chuyên môn của người làm báo. Tiếp tục tổ chức tốt các diễn đàn, tạo nhiều sân chơi nghiệp vụ cho đông đảo hội viên nhà báo tham gia. Quan tâm xây dựng các cơ chế động viên, khuyến khích các nhà báo, hội viên có các tác phẩm chất lượng tham gia các giải báo chí quốc gia, giải báo chí của các bộ, ban, ngành Trung ương và các giải báo chí trong tỉnh đảm bảo chất lượng.
Đối với công tác hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII-năm 2022, tôi đề nghị:
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo xây dựng và triển khai tuyên truyền toàn diện, phong phú, sinh động về công tác xây dựng Đảng, Giải Búa liềm vàng do Trung ương tổ chức. Định hướng chủ đề, mô hình hay, tiêu biểu về công tác xây dựng Đảng, về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho các cơ quan báo chí. Xem xét nghiên cứu việc tham mưu ban hành Quy chế giải cấp tỉnh, quy chế khen thưởng các tập thể, cá nhân tham gia và đoạt giải “Búa liềm vàng” và một số giải báo chí Quốc gia.
2. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, các cơ quan chủ quản, cơ quan chỉ đạo đối với các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng trong công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng và tham gia hưởng ứng Giải Búa liềm vàng hàng năm; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
3. Hội Nhà báo tỉnh, Sở Thông tin - Truyền thông phối hợp hướng dẫn các cơ quan báo chí, cán bộ, phóng viên về chuyên môn, nghiệp vụ, về xây dựng đề tài, có tư duy sát với tiêu chí cũng như yêu cầu của Ban tổ chức Giải Búa liềm vàng.
4. Các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng tích cực tuyên truyền sâu rộng, tạo sự lan tỏa để phóng viên, biên tập viên, cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân tích cực tham gia viết tin, bài tuyên truyền về xây dựng Đảng và tham gia hưởng ứng Giải Búa liềm vàng hàng năm.
5. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các địa phương, đơn vị làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ cấp ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan gợi ý, hướng dẫn các nội dung mới, vấn đề khó, kết quả nổi bật; phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí tác nghiệp.

(*)Đầu đề do Báo Bắc Ninh đặt

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 1330
  • Trong tuần: 12 039
  • Tất cả: 534825
Đăng nhập