Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và lãnh đạo Đảng ủy Khối dự sinh hoạt Chi bộ Quản lý vận tải - Phương tiện và người lái

Ngày 3/3, Chi bộ Quản lý vận tải - Phương tiện và người lái (QLVT-PT&NL) (Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải) tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 3/2023. Dự và chỉ đạo có các đồng chí: Vũ Minh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đỗ Đình Hữu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; Nguyễn Minh Hiếu, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải.

Chi bộ QLVT-PT&NL có 08 đảng viên. Tại buổi sinh hoạt, Chi ủy Chi bộ tổng hợpthông tin tình hình thời sự trong nước, trong tỉnh, một số hoạt động của ngành GTVT; định hướng một số tình hình tư tưởng, dư luận cho cán bộ, đảng viên.

anh tin bai

Toàn cảnh buổi sinh hoạt Chi bộ

Bí thư Chi bộ Tống Ngọc Đông tiến hành đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng: Tháng 2/2023, Chi ủy Chi bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị. Về công tác đào tạo lái xe, trên địa bàn tỉnh hiện có 07 Trung tâm đào tạo lái xe và 05 Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ với tổng lưu lượng đào tạo hơn 14.400 học viên, hoạt động ổn định, đáp ứng được nhu cầu đào tạo của nhân dân trong tỉnh. Trong tháng, đơn vị đã tham mưu với lãnh đạo Sở ban hành văn bản thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) triển khai đến các cơ sở đào tạo sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh; triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp GPLX; thành lập Đoàn kiểm tra công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ tại các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, đã phát hiện sai phạm và lập biên bản, ra quyết định đình chỉ tuyển sinh học lái xe 3 tháng đối với Trung tâm Dạy nghề lái xe Đông Đô. Tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý đào tạo lái xe, nâng cao chất lượng đào tạo. Về công tác quản lý vận tải, đã tiến hành khảo sát, tham mưu trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương mở mới tuyến xe buýt Yên Phong - Từ Sơn - Tiên Du - Thuận Thành; tham mưu ban hành kế hoạch kiểm tra công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải đối với các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh; thẩm định các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động vận tải. Về công tác sát hạch cấp GPLX đã được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình quy định, việc in ấn, cấp trả GPLX cho người dân sau khi có kết quả sát hạch được thực hiện sớm hơn thời gian quy định, trong tháng đã cấp mới 2.951 GPLX, cấp đổi 1.049 GPLX.

Về công tác xây dựng Đảng, Chi bộ  thường xuyên quán triệt, triển khai chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của ngành đến cán bộ, đảng viên và quần chúng, giúp mỗi đảng viên nắm chắc, vận dụng đúng đắn vào thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, của ngành. Tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên nghiêm túc học tập và làm theo Bác theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; triển khai hiệu quả Chuyên đề năm 2023 của Tỉnh ủy Bắc Ninh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa công vụ đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân” gắn với nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, khóa XIII. Tăng cường quản lý đảng viên ở nơi công tác và nơi cư trú; hàng tháng, tiến hành kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể và từng cá nhân. CB, ĐV trong Chi bộ luôn giữ vững lập trường tư tưởng, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để đảng viên phấn đấu, rèn luyện.

Chi bộ đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2023: Trong công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị, tiếp tục kiểm tra, giám sát công tác đào tạo, sát hạch, cấp GPLX; tổ chức các kỳ sát hạch đảm bảo đúng quy trình, quy định; phối hợp tổ chức cấp đổi, cấp lại GPLX; kiểm tra công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh; trình UBND tỉnh phê duyệt phương án giá vé, dự toán chi phí khai thác và trợ giá đối với 3 tuyến xe buýt trợ giá Bắc Ninh-Yên Phong, Bắc Ninh-Kênh Vàng và Bắc Ninh-Phả Lại; tăng cường giám sát công tác tổ chức đào tạo thực tế, nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch cấp GPLX; tham mưu thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với các nhiệm vụ được phân công. Thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng ở Chi bộ. Tham gia đầy đủ và chất lượng các đợt học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; tiếp tục học tập Chuyên đề năm 2023 của Tỉnh ủy Bắc Ninh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa công vụ đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân”, tập thể Chi bộ và cá nhân đảng viên đăng ký làm theo Bác năm 2023 gắn với thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Nắm bắt và giải quyết kịp thời tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề với nội dung thực hiện tốt việc ứng dụng CNTT trong đào tạo lái xe. Quản lý đảng viên ở nơi công tác và nơi cư trú, đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm nêu gương trong thực thi nhiệm vụ.

Các đảng viên trong Chi bộ tham gia thảo luận tích cực, đóng góp ý kiến làm rõ kết quả công tác tháng 2/2023 đã đạt được; kiến nghị các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Chi bộ tháng 3/2023. Trong đó, nhấn mạnh đến công tác tham mưu thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với các nhiệm vụ được phân công.

anh tin bai

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Vũ Minh Hiếu phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt Chi bộ

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Vũ Minh Hiếu ghi nhận, đánh giá cao chất lượng buổi sinh hoạt chi bộ. Nội dung sinh hoạt đã bám sát hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, thực hiện tốt từ công tác chuẩn bị nội dung, lựa chọn thông tin mang tính cập nhật cao; trình tự buổi sinh hoạt thực hiện đầy đủ; sự điều hành, dẫn dắt của đồng chí Bí thư Chi bộ chuẩn mực, đặt vấn đề, gợi mở rõ ràng, phát huy được tính dân chủ; các ý kiến tham gia sôi nổi, chất lượng, thẳng thắn, trách nhiệm, mang tính xây dựng cao. Đồng chí Vũ Minh Hiếu thông tin với đảng viên về những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tình hình thời sự, tin tức trong nước, trong tỉnh thời gian qua. Đồng chí đề nghị Chi bộ tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chuyên đề năm 2023; chủ đề công tác năm 2023 của tỉnh “Đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; Nâng cao đạo đức công vụ; Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị và văn hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”; tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các Nghị quyết, Quy định, Chỉ thị, Hướng dẫn, Kết luận của Trung ương, của tỉnh; nâng cao đạo đức công vụ của CBCCVC ngành Giao thông Vận tải, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay.

anh tin bai

Bí thư Đảng ủy Khối Đỗ Đình Hữu phát biểu tại buổi sinh hoạt Chi bộ

Bí thư Đảng ủy Khối Đỗ Đình Hữu ghi nhận, nội dung và quy trình buổi sinh hoạt Chi bộ đã thực hiện nghiêm túc theo Hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung ương. Đề nghị cấp ủy Chi bộ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc công tác tư tưởng, công tác tổ chức xây dựng Đảng, tham gia tích cực các hoạt động đoàn thể trong cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2023 của tỉnh, chủ đề của Đảng bộ Khối “Đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ Khối vững mạnh; Nâng cao đạo đức công vụ. Tăng cường kết nối góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị; phát triển văn hoá, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”, không ngừng đổi mới sáng tạo, cùng toàn ngành góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh và hiện đại.

- Nguyễn Khánh Hà -

UV BCH, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập