Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh: Đoàn kết, sáng tạo, xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị
 

6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã lãnh chỉ đạo các TCCS đảng, cán bộ, đảng viên, CCVCLĐ trong Đảng bộ Khối phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các TCCS đảng tích cực đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh Bắc Ninh. Chủ động tham mưu triển khai thực hiện kế hoạch công tác năm 2022, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tham mưu cho tỉnh và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức Đảng. Cấp ủy các TCCS đảng tại doanh nghiệp lên phương án sản xuất, kinh doanh, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo sức khỏe cho người lao động. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên tại các tổ chức Đảng tích cực thực hiện chủ đề năm 2022 của Đảng ủy Khối “Đoàn kết - sáng tạo - kết nối - kỷ cương - trách nhiệm. Đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức đảng vững mạnh; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Nhiệm vụ trọng tâm được Đảng ủy Khối chỉ đạo trong thời gian qua là đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Công tác tuyên truyền, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến 100% cán bộ, đảng viên và 70% người lao động trong Khối. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh Bắc Ninh; kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022); kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); 68 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (10/6/1954 - 10/6/2022). Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Bắc Ninh trong quá trình tổ chức thi đấu 4 môn Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31). Chỉ đạo triển khai một số nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Hướng dẫn cấp ủy cơ sở đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng tại các chi bộ trực thuộc; tổ chức cho đảng viên đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể và cá nhân năm 2022; rà soát, giám sát việc học tập và làm theo Bác tại các TCCS đảng. Chỉ đạo sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo các cấp ủy cơ sở tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng hành trình khát vọng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tập trung cao điểm đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa” nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); tuyên truyền, biểu dương tập thể và cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phối hợp với Đài PT-TH tỉnh thực hiện phóng sự “Hành trình xây dựng khát vọng phồn vinh theo gương Bác Hồ vĩ đại” tuyên truyền gương điển hình các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong học tập, làm theo Bác tại các TCCS đảng trực tuộc Đảng bộ Khối.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của Trung ương và của tỉnh; chức hội nghị trực tuyến kết nối với điểm cầu Trung ương sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01- KL/TW đại biểu dự là Ủy viên BCH, báo cáo viên Đảng ủy Khối, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, báo cáo viên của các đơn vị cơ sở tham dự. Chỉ đạo các TCCS đảng tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện các kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; tổ chức Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị BCHTW lần thứ năm khóa XIII. Duy trì và phát huy hoạt động hiệu quả 19 báo cáo viên Đảng ủy Khối và 152 báo cáo viên cơ sở. Bồi dưỡng đồng chí Lưu Thị Hường - báo cáo viên đơn vị Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh (Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh), là thí sinh đại diện tỉnh Bắc Ninh tham dự và đạt giải Ba Hội thi chung khảo Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn quốc năm 2022.

Tổ chức 02 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 165 quần chúng ưu tú là đoàn viên thanh niên; 01 lớp bồi dưỡng Đảng viên mới cho 87 đảng viên dự bị; chiêu sinh lớp hoàn thiện trình độ Cao cấp lý luận chính trị năm 2022.

Chỉ đạo cấp ủy cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và Cổng thông tin điện tử Đảng bộ Khối. 5 tháng đầu năm, Cổng TTĐT Đảng bộ Khối đã đăng tải 553 tin bài, 845 ảnh tuyên truyền về tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, định hướng công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, hoạt động của Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đảm bảo tính thời sự, có chất lượng.

Thời gian qua, Đảng ủy Khối chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác tổ chức - xây dựng Đảng. Thực hiện công tác quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng thời hướng dẫn cấp ủy cơ sở rà soát quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2025- 2030. Tiến hành rà soát một số tổ chức cơ sở đảng ở các hình doanh nghiệp, đồng thời khảo sát một số doanh nghiệp có đảng viên trên địa bàn tỉnh, tiến hành ra mắt thành lập tổ chức đảng khi có đủ điều kiện. Ra quyết định kết nạp Đảng cho 104  quần chúng ưu tú và chuyển chính thức cho 130  đảng viên ở các chi bộ, đảng bộ trong Khối. Chuyển sinh hoạt đảng cho 184 đảng viên; trong đó chuyển đến 52 đảng viên, chuyển đi 109 đảng viên, chuyển nội bộ 18 đảng viên. Đề nghị tặng huy hiệu Đảng cho 05 đảng viên dịp 03/2. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư và Phó Bí thư ở một số chi bộ, đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phối hợp với Hội đồng giáo dục quốc phòng của Tỉnh tổ chức cho 60 đồng chí (thuộc đối tượng 3) tại các cơ quan, doanh nghiệp trong Khối tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh năm 2022. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

          Trong công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy đã chỉ đạo, tiến hành kiểm tra theo Điều 30 - Điều lệ Đảng đối với Đảng bộ và đồng chí Bí thư, phó bí thư Chi bộ Ngân hàng TMCP Công Thương Bắc Ninh. Chỉ đạo UBKT Đảng ủy Khối tiến hành kiểm tra giám sát theo Điều 32 Điều lệ Đảng đối với Đảng ủy Trường CĐSP Bắc Ninh, Đảng ủy Nhà máy Quy chế Từ Sơn. Chỉ đạo giải quyết đơn khiếu nại theo thẩm quyền tại Đảng bộ Sở Công thương. Ban Thường vụ Đảng ủy quyết định kỷ luật cảnh cáo 01 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải. Cấp ủy cơ sở quyết định kỷ luật Khiển trách đối với 10 đảng viên, trong đó 09 đồng chí vi phạm trách nhiệm được giao và 01 đồng chí vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.

Ban hành Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện BTV Đảng ủy Khối quản lý; Quy định về việc cung cấp thông tin cho báo chí các kỳ họp của UBKT Đảng ủy Khối; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Đảng ủy Khối chỉ đạo các cấp ủy cơ sở phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp trong Khối thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, trẻ em và bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương, bệnh viện trên địa bàn tỉnh với tổng giá trị hơn 4,7 tỷ đồng.

Về công tác lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội, Đảng ủy đã chỉ đạo Đoàn thanh niên Khối tổ chức chương trình Tết trồng cây năm 2022; Chương trình ra quân đợt cao điểm hưởng ứng Tháng thanh niên và chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022), các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại xã Tam Giang, huyện Yên Phong; đến 31/5/2022, đã chỉ đạo 81/81 đơn vị tổ chức xong Đại hội Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027. Chỉ đạo Hội Cựu chiến binh Khối chỉ đạo 33/33 đơn vị tổ chức Đại hội, chuẩn bị Đại hội Hội Cựu chiến binh Khối dự kiến tổ chức cuối tháng 6/2022. Công đoàn viên chức tỉnh xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức công đoàn cơ sở và công đoàn viên chức tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028.  Quan tâm chăm lo, tặng quà cho đoàn viên, CBCCVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Triển khai cuộc vận động ủng hộ quỹ “Mái ấm công đoàn”. Triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến-nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

anh tin bai

Đảng viên tiêu biểu Lớp đảng viên Nguyễn Văn Cừ tham gia chương trình tọa đàm

6 tháng cuối năm 2022, Đảng ủy Khối tiếp tục chỉ đạo, triển khai đầy đủ kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh. Chỉ đạo công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc, của quê hương đất nước theo định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về tăng cường công tác phòng chống dịch Covid - 19, các biện pháp tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. Tăng cường nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên. Tiếp tuc chỉ đạo triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2022. Tổ chức kết nạp đảng viên và kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912 - 9/7/2022). Hướng dẫn các Đảng bộ cơ sở chỉ đạo Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025 theo kế hoạch. Khảo sát, thành lập 01 tổ chức Đảng. Tiến hành kiểm tra theo Điều 30 - Điều lệ Đảng đối với Đảng ủy và các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Viễn thông Bắc Ninh; chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh. Chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội cựu chiến binh Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ 5, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Chỉ đạo cấp ủy cơ sở tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm 2022 của Đảng ủy Khối và của Tỉnh; đồng thời thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19, tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân.

Nguyễn Khánh Hà,

UVBCH, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập