Tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh vào các KCN Bắc Ninh đạt 92,2% kế hoạch năm
Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản
9 tháng, Ban Quản lý các KCN cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư cho 56 dự án đầu tư thứ cấp.
anh tin bai

Công ty TNHH Goertek Vina điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 305 triệu USD.

Cụ thể, cấp 32 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  FDI, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 266,12 triệu USD và 24 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong nước, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2.818,15 tỷ đồng tương đương 122,52 triệu USD. Đồng thời, cấp 300 lượt điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đầu tư tăng thêm 672,2 triệu USD. Trong đó, 248 lượt dự án FDI điều chỉnh, tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm (sau khi trừ giảm) là 672,46 triệu USD; 52 lượt dự án trong nước điều chỉnh, với tổng vốn đầu tư đăng ký giảm là 6,04 tỷ đồng tương đương 0,26 triệu USD (cụ thể vốn điều chỉnh tăng tương đương 18,17 triệu USD và vốn chỉnh giảm tương đương 18,44 triệu USD).

Như vây, tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh dự án thứ cấp vào các KCN Bắc Ninh trong 9 qua đạt  1.060,58 triệu USD, trong đó 938,32 triệu USD vốn FDI và 2.812,1 tỷ đồng tương đương 122,26 triệu USD vốn trong nước. So với kế hoạch năm 2022, số dự án đăng ký cấp mới đạt 53,3% (56/105 dự án), nhưng số vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh tăng thêm đạt 92,2% (1.060,58/1.150 triệu USD).

                                                                 Nguồn:baobacninh.com.vn

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 909
  • Trong tuần: 12 174
  • Tất cả: 722167
Đăng nhập