Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, những năm qua Hội Nông dân (HND) tỉnh triển khai quán triệt sâu rộng đến toàn thể cán bộ, hội viên. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong suy nghĩ và việc làm của đông đảo cán bộ, hội viên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Theo ông Trần Đăng Sâm, Chủ tịch HND tỉnh: Xác định học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải bằng hành động và việc làm cụ thể, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp đến các cơ sở Hội và hội viên, nông dân. Cụ thể hóa nội dung chuyên đề của từng năm gắn với các phong trào thi đua lớn của Hội như: Phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; Nông dân thi đua xây dựng Nông thôn mới; Nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng an ninh… Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, những điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực.
Thực hiện việc làm theo lời Bác, các cấp Hội vừa vận động hội viên, nông dân chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, cơ cấu ngành nghề vừa hỗ trợ về vốn và kinh nghiệm sản xuất; tổ chức nhiều hoạt động tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ nông dân và chuyển giao khoa học kỹ thuật được triển khai theo phương châm hướng mạnh về cơ sở, xuống tận các chi Hội để trao đổi những nội dung mà hội viên đang cần tìm hiểu và trang bị kiến thức; dồn điền đổi thửa, tạo vùng sản xuất tập trung, nâng cao hiệu quả đầu tư sản xuất; đưa những giống cây trồng, vật nuôi mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, phát triển trên diện rộng, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh gắn với chế biến nông sản hàng hoá...

 

anh tin bai

Hội Nông dân Quế Võ tặng bò giống sinh sản cho hội viên Nguyễn Thị Tâm thuộc diện nghèo tại Bồng Lai (Quế Võ).


Toàn tỉnh hiện có gần 15.000 ha đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất hàng hóa gắn với tiêu thụ nông sản. Trong lĩnh vực trồng trọt có hơn 500 vùng sản xuất lúa từ 3ha trở lên, có hơn 70 vùng chuyên canh từ 5ha trở lên; hình thành 162 vùng nuôi thả cá tập trung từ 10 ha trở lên và 160 cơ sở nuôi cá lồng trên sông với hơn 2.000 lồng. Từ năm 2018 đến nay, có gần 316.600 lượt hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp (chiếm 85,9 % so với số hộ đăng ký). Từ phong trào xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả kinh tế cao, đem lại nguồn thu nhập ổn định, giúp giải quyết việc làm, nâng cao đời sống của nông dân.
Các cấp Hội trong tỉnh vận động hội viên tích cực tương trợ, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế; hộ khá, giàu giúp đỡ hộ nghèo thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, cho vay vốn, hỗ trợ vật tư, giống cây trồng, vật nuôi… Riêng năm 2021, nông dân trong tỉnh đã quyên góp gần 1,7 tỷ đồng (gồm tiền mặt, vật tư nông nghiệp, lương thực), huy động hơn 1.720 ngày công giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo. Qua đó, đã giúp được 123 hộ nghèo vươn lên thoát nghèo.
Đối với phong trào thi đua “Nông dân Bắc Ninh chung sức xây dựng Nông thôn mới”, HND các cấp huy động nông dân đóng góp hàng tỷ đồng và hàng chục nghìn ngày công lao động tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, góp phần vào việc hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh và tiếp tục mục tiêu xây dựng Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu. Hàng năm, HND tỉnh chỉ đạo HND các huyện, thành phố lựa chọn đăng ký các nội dung, việc làm cụ thể trong tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tập trung vào các tiêu chí về môi trường, xây dựng mô hình phát triển kinh tế điểm, mô hình tự quản về an ninh trật tự, hỗ trợ xây dựng nhà nghĩa tình nông dân, tặng bò sinh sản, sổ tiết kiệm cho hội viên nghèo và có hoàn cảnh khó khăn…
Trong phong trào “Nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh”, HND từ tỉnh đến cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng; tham gia các lực lượng bảo đảm công tác an ninh trật tự tại địa phương. Xây dựng các mô hình điểm: Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, “Phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Chi HND tự quản về an ninh trật tự”. Tiếp tục duy trì và phát huy có hiệu quả 121 tủ sách pháp luật tại 100% các cơ sở Hội.
Có thể nói, việc triển khai thực hiện hiệu quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên. Thể hiện ở quyết tâm cao của cán bộ, hội viên trong việc xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

                                                                                           Nguồn:baobacninh.com.vn

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 94
  • Hôm nay: 1233
  • Trong tuần: 11 942
  • Tất cả: 534728
Đăng nhập