Sở Xây dựng tiếp nhận, xử lý đúng hạn 469 hồ sơ

Từ đầu năm đến nay, Sở Xây dựng đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) với việc rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC), ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc. Tiếp nhận xử lý 469 hồ sơ, đúng hạn 100%, trong đó giải quyết sớm 91,54%, đúng hạn 8,5%, không có hồ sơ bị chậm. Triển khai 19 TTHC giải quyết ở mức độ 3, 20 TTHC giải quyết ở mức độ 4 (đạt trên 84,8%).

anh tin bai

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Xây dựng tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Để tiếp tục đẩy mạnh CCHC, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, thời gian tới Sở Xây dựng tăng cường: Làm việc trực tuyến, giảm hội họp, lấy ý kiến bằng văn bản; triển khai dự án Hệ thống thông tin nhằm minh bạch hoá thông tin của ngành Xây dựng; nâng cao nhận thức, tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc của tổ chức, công dân, làm hài lòng nhân dân; nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan. Công bố công khai các QHXD, các công trình, dự án ĐTXD, minh bạch hóa tiếp cận TTQH.

Nguồn:baobacninh.com.vn

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 84
  • Trong tuần: 10 057
  • Tất cả: 619300
Đăng nhập