Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”
Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản
  

Từ ngày 14 - 31/10/1930, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng thứ nhất, bên cạnh việc thảo luận Luận Cương chính trị của Đảng, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết về Phụ nữ vận động, trong đó đề ra nhiệm vụ phải tổ chức ra các đoàn thể phụ nữ như “phụ nữ hiệp hội”. Năm 2010, tại thông báo số 382-TB/TW ngày 15/20/2010 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Bí thư đồng ý lấy ngày 20/10 hằng năm là Ngày phụ nữ Việt Nam.

Trải qua 92 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam không ngừng phát triển, trở thành một tổ chức chính trị- xã hội rộng khắp, tập hợp đông đảo các tầng lớp phụ nữ, có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ghi nhận, biểu dương những cống hiến to lớn của phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao tặng 8 chữ vàng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.

Phát huy những kết quả đạt được của những năm trước, từ năm 2017 đến nay, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã tích cực cụ thể hóa, triển khai sâu rộng Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” (không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không bạo lực, không vi phạm chính sách dân số, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; sạch nhà, sạch ngõ, sạch đồng) nhằm thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của gia đình, địa phương, đơn vị.

Hơn 5 năm qua, các cấp Hội đã có 261 công trình/phần đăng ký tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với cấp ủy, chính quyền cùng cấp; 5.277 hộ gia đình đạt các tiêu chí “Gia đình 5 không, 3 sạch”, 1.980 điển hình được phát hiện; giúp 965 hộ thoát nghèo có địa chỉ, 38.345 hộ cận nghèo và hộ khó khăn phát triển kinh tế, nâng cao mức sống; xây mới và sửa chữa 49 Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, trị giá hơn 9 tỷ đồng; can thiệp, lên tiếng bảo vệ và hỗ trợ 430 nạn nhân bị bạo lực gia đình, 10 trẻ em bị xâm hại tình dục; giúp 443 người vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội tái hòa nhập cộng đồng; giúp 477 gia đình có trẻ em suy dinh dưỡng được tiếp cận kiến thức nuôi dạy con tốt; hỗ trợ, giúp đỡ 510 gia đình thực hiện không vi phạm chính sách dân số; ra mắt và duy trì 17 mô hình “Làng quê/khu phố an toàn” với 6.889 hộ; 145 câu lạc bộ (CLB) “Gia đình hạnh phúc”; 07 CLB “Không có bạo lực với phụ nữ và trẻ em” với 745 thành viên; 453 CLB “Phụ nữ hát Dân ca Quan họ” với 10.492 thành viên; 262 CLB “Bóng chuyền hơi” với 6.172 thành viên; 152 câu lạc bộ “Khiêu vũ thể thao” với 4.119 thành viên... Cùng với đó, các cấp Hội phụ nữ còn tổ chức thực hiện phong trào “Phụ nữ Bắc Ninh trồng cây trồng hoa vì môi trường xanh, đường làng sạch, đô thị văn minh”, “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Phụ nữ thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khỏe gia đình và cộng đồng”, Phụ nữ Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch”, “Phụ nữ đi chợ bằng làn”, Môi trường xanh, quầy hàng sạch, hành động đẹp”, “Mái nhà xanh”, “Tổ phụ nữ liên kết sản xuất rau an toàn”... nhằm thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Nhiều hoạt động mang dấu ấn riêng của Hội LHPN như: Năm 2020, tổ chức triển lãm “Sắc mới miền quan họ”; năm 2022 tổ chức chuỗi các hoạt động chào mừng ngày Gia đình Việt Nam (Liên  hoan dân vũ thể thao, sơ kết Đề án 938 và 939 của Chính phủ, phát động chương trình “Mẹ đỡ đầu- Kết nối yêu thương”, ...). Toàn tỉnh, các cấp Hội phụ nữ xây dựng và chăm sóc 1.040 đoạn đường phụ nữ tự quản, 381.683m đường nở hoa, 68.096 cây xanh các loại thay thế cỏ dại ven đường, 161 Làng 3 sạch/ Khu phố 3 sạch với 47.550 hộ; 43 “Khu dân cư không rác thải” với 8.609 hộ; 150 Tổ phụ nữ đi chợ bằng làn”; 12  “Chi hội Phụ nữ 5 không, 3 sạch”; 115 “Chi hội phụ nữ phân loại rác thải” với 15.818 hộ.

Có thể khẳng định: Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” được lan tỏa đến các cơ sở hội, đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh hưởng ứng, thực hiện hiệu quả và đi vào nền nếp. Qua cuộc vận động, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh triển khai, nhân rộng. Hiệu quả từ các mô hình không chỉ xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, nâng cao nhận thức cho người dân, từng bước đưa việc bảo vệ môi trường, trở thành trách nhiệm của cả cộng đồng mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh và các địa phương. Việc tạo dựng một không gian sống sáng - xanh - sạch - đẹp bắt đầu từ những hành động nhỏ, việc làm thiết thực thường ngày của hội viên, phụ nữ Bắc Ninh đã góp sức xây dựng những vùng quê nông thôn mới, đô thị văn minh sạch đẹp, trù phú.

Để cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” ngày càng lan tỏa trong cuộc sống và tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức cuộc sống và sinh hoạt của mỗi gia đình, bên cạnh vai trò chủ đạo của các cấp Hội phụ nữ, cần có sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị. Trước hết, cần làm tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức và đề cao ý thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội với các hoạt động này; tăng cường truyền thông tới từng cộng đồng dân cư, từng gia đình và mỗi người dân về tầm quan trọng, lợi ích của cuộc vận động với sức khỏe, hạnh phúc của mỗi người, mỗi gia đình, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực tham gia Cuộc vận động. Giải pháp lâu dài là các cấp, các ngành cần quan tâm đầu tư các chương trình, dự án cho công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, nước sạch, vệ sinh môi trường, phát triển kinh tế gia đình, đào tạo nghề, mở các lớp trang bị kiến thức, kỹ năng sống, quản lý gia đình cho phụ nữ… Hội phụ nữ các cấp tiếp tục thành lập, duy trì, nhân rộng các mô hình, CLB hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; tăng cường kiểm tra; định kỳ đánh giá rút kinh nghiệm triển khai thực hiện trong các cấp Hội phụ nữ; nhân rộng mô hình điểm, quan tâm biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân và gia đình thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động. Hội Phụ nữ các cấp cần nghiên cứu, chọn lựa nội dung phù hợp để ưu tiên thực hiện, đáp ứng nhu cầu của hội viên, phụ nữ, đóng góp vào các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

                                    

 Nguyễn Phương Mai,

TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh

           Nguồn:Thông tin sinh hoạt chi bộ số 9

Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 883
  • Trong tuần: 12 148
  • Tất cả: 722141
Đăng nhập