Tiếp tục phấn đấu xây dựng “một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người…”
Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản

Bài viết quan trọng về: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của GS-TS Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam - đã thu hút sự quan tâm, chú ý đặc biệt của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ở cả trong và ngoài nước.

Đặc biệt qua bài viết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trả lời câu hỏi: Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường chủ nghĩa xã hội? Những luận giải thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư đã góp phần quan trọng định hướng dư luận, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Không chỉ vậy, bài viết của Tổng Bí thư còn góp phần đấu tranh phản bác mạnh mẽ các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đúng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Chúng ta cần một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người...”.

Điều này đã được thể hiện sinh động trong suốt quá trình phát triển đi lên của cách mạng Việt Nam. Quan tâm chăm lo vì con người, cho con người luôn là mục tiêu hàng đầu mà Đảng và Nhà nước ta hướng tới.

Kiên định với Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, ngay từ khi mới ra đời Đảng ta đã xác định đường lối “Làm tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng để tiến tới xã hội cộng sản”. Đảng ta khẳng định phải giành cho được độc lập dân tộc và đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, chỉ có như vậy mới mang lại ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Để thực hiện mục tiêu đó, qua từng cao trào cách mạng, Đảng ta có sự điều chỉnh về đường lối. Đặc biệt trong giai đoạn (1939-1945) Đảng ta đã có sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, nhiệm vụ dân chủ làm từng bước phục vụ nhiệm vụ giải phóng dân tộc, đáp ứng yêu cầu bức thiết của lịch sử và nguyện vọng cháy bỏng của quần chúng nhân dân muốn thoát khỏi “đêm trường nô lệ”.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, ngay trong bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) công bố trước quốc dân, đồng bào và bè bạn toàn thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “... tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do...”. Và Người cũng đã từng bày tỏ tâm nguyện: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Tâm nguyện, ham muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện rõ nét khát vọng của toàn thể dân tộc Việt Nam mà còn là lời khẳng định, là những định hướng rất đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Nhà nước ta đối với tương lai của đất nước.

Có lẽ trên thế giới này không dân tộc nào phải đổ nhiều mồ hôi, công sức, xương máu để giành lấy các quyền cơ bản của con người như dân tộc Việt Nam. Hơn ai hết, nhân dân Việt Nam thấu hiểu giá trị của hòa bình, độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc. Cũng vì lẽ đó mà cùng với tôn trọng và bảo vệ quyền con người, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn nỗ lực hết mình để bảo đảm và thực hiện quyền con người trên thực tế.

Trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà cũng như trong công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ngày nay: Vì con người và cho con người, là mục đích, tôn chỉ hoạt động nhất quán, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Tinh thần hướng đến nhân dân, cho nhân dân và vì nhân dân được Đảng và Nhà nước Việt Nam thực hiện toàn diện trên mọi mặt, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là quyền sống, quyền được bảo vệ sức khỏe, bảo vệ an toàn tính mạng, quyền được phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Đặc biệt trong những lúc khó khăn, hoạn nạn, thiên tai, thảm họa, dịch bệnh tinh thần hướng đến nhân dân, lo cho nhân dân, vì nhân dân của Đảng, Nhà nước Việt Nam càng được khẳng định rõ nét. Là một trong những quốc gia phải gánh chịu thiệt hại nặng nề nhất thế giới bởi các thảm họa thiên nhiên, nên trung bình mỗi năm Việt Nam phải chi khoảng hơn 11.000 tỉ đồng từ ngân sách cho việc cứu trợ khẩn cấp đồng bào các vùng bị thiệt hại do thiên tai, thảm họa.

Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn khẳng định rõ quyết tâm không để người dân bị đói, bị rét; bằng mọi biện pháp phải bảo đảm cho người dân có nơi ăn chốn ở; hỗ trợ, giúp đỡ để người dân có việc làm thích hợp, sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai. Trong gian khó, hiểm nguy cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang sẵn sàng xả thân để tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân…

Đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 hoành hành khắp thế giới, cướp đi sinh mạng hàng triệu người, gây thiệt hại vô cùng lớn với nền kinh tế toàn cầu, thì tinh thần: Vì con người và cho con người của Đảng và Nhà nước Việt Nam thêm một lần nữa được khẳng định thuyết phục. Trong cuộc chiến này, Đảng và Chính phủ Việt Nam xác định: Mục tiêu cao nhất vì sức khỏe, tính mạng và sự bình yên của nhân dân. Để thực hiện mục tiêu đó toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã vào cuộc quyết liệt với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”. Những kết quả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đạt được trong cuộc chiến phòng, chống đại dịch COVID-19 được thế giới đánh giá cao. Nhiều nước xem Việt Nam là một mẫu hình về kiểm soát tình hình dịch bệnh COVID-19, bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân…

Đúng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện trong bài viết, thực tế những gì đã và đang diễn ra trên đất nước ta đã khẳng định mạnh mẽ rằng: Chỉ có đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội thì chúng ta mới có được điều mình cần, mà một trong những điều đó là… “…một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người...”.

Bài viết của Tổng Bí thư đề cập toàn diện, sâu sắc các vấn đề của chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, trong đó nội dung xây dựng “một xã hội… thực sự vì con người…” là chủ đề được dư luận đặc biệt quan tâm. Con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng một xã hội “… thực sự vì con người” ở nước ta còn nhiều gian nan, thử thách. Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư không chỉ giải tỏa những băn khoăn, trăn trở trong nhận thức mà đó còn là lời nhắc nhở, định hướng, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước phát huy những thành quả đã giành được, tiếp tục đồng sức, đồng lòng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Chính phủ vượt mọi khó khăn, trở ngại quyết tâm phấn đấu xây dựng cho được một xã hội mà chúng ta cần đó là: “… một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người...” và cũng là xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

                                                                                         Nguồn:báo Lao động điện tử (ngày 1/6/2021)

Thống kê truy cập
  • Đang online: 41
  • Hôm nay: 390
  • Trong tuần: 23 862
  • Tất cả: 855671
Đăng nhập