Phát huy vai trò của nhân dân trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

    1. Đề cao vai trò, sự quan trọng của người dân

Trao đổi với Lao Động ngày 18.5, ông Lê Văn Cuông (ảnh) - nguyên Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa khẳng định, bài viết của Tổng Bí thư có tầm nhìn rộng nhưng vẫn sát với thực tế cả trong nước và trên thế giới. Trong bài viết của mình, Tổng Bí thư đặc biệt quan tâm tới công tác chăm lo cho người dân.

Theo ông Cuông, trong bài viết của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra một quan điểm đó là phải dựa vào dân nếu muốn đi lên chủ nghĩa xã hội, phải tập trung phục vụ nhân dân tốt hơn. Nhân dân vừa là mục tiêu nhưng cũng vừa phải là động lực. Việc đẩy thuyền cũng là dân mà lật thuyền cũng là dân nên vai trò của người dân phải đặt đúng tầm, đúng vị trí thì mới thành công. Dù ở bất kỳ xã hội nào, chế độ nào thì cũng phải tập trung chăm lo phục vụ cho nhân dân, vì nhân dân. Đây là một nét mới và cũng là sự nhìn nhận rất thực tiễn, chính xác. Vấn đề này không còn là lý luận đơn thuần, mà đây là việc hết sức quan trọng trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Khi phát huy được vai trò của nhân dân thì tiềm năng của đất nước sẽ được khai thông và bứt phá, khi ấy, mọi mục tiêu của Đảng và Nhà nước sẽ thành công.

Ông Lê Văn Cuông đánh giá, nếu không phát huy được vai trò của nhân dân thì rất khó để đưa đất nước đi lên bởi sức mạnh của nhân dân là vô biên. Khi Đảng có đường lối, chủ trương đúng đắn, phát động được người dân có khát vọng vươn lên thì mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước mới có thể đi vào cuộc sống. Khi điều này được thực hiện thì việc đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội mới có thể thành hiện thực, không chỉ đơn giản là nằm trên giấy tờ.

Theo ông Lê Văn Cuông, đây là vấn đề mới, là tầm nhìn của Tổng Bí thư đối với vấn đề đi lên chủ nghĩa xã hội và cũng là sự nhấn mạnh vai trò của người dân trong quá trình phát triển này. Có thể nói, luận điểm này khi được đưa ra có tính thuyết phục. Đặc biệt qua công cuộc phòng, chống dịch COVID-19 vừa qua khiến cả thế giới đều ngưỡng mộ Việt Nam. Bởi nước ta có một hệ thống chính trị vững chắc và ổn định, một Nhà nước bám vào dân, dựa vào dân, tập trung vào phục vụ nhân dân.

Mặc dù, đất nước ta vẫn đang khó khăn, vẫn còn nhiều tổn thương sau thời kỳ chiến tranh dài nhưng khi chủ trương đúng đắn biết dựa vào dân và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh thì mới có sự thành công trong công tác phòng, chống dịch vừa qua. Về mặt kinh tế và vấn đề đi lên chủ nghĩa xã hội mà không dựa vào dân, không phát huy được vai trò của nhân dân thì không thể dẫn đến thành công. Chỉ khi cả hệ thống chính trị vào cuộc, toàn thể nhân dân cùng chung sức thì mọi việc sẽ thành công. Đây là khẳng định của Tổng Bí thư, một sự nhấn mạnh vai trò của người dân trong quá trình nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội. Chỉ có việc đi lên chủ nghĩa xã hội mới làm cho đất nước phát triển, nhân dân ấm no, mọi công việc mới ổn định.

Cũng theo ông Cuông, đối với Việt Nam, chỉ có duy nhất một Đảng lãnh đạo, Đảng từ nhân dân mà ra và vì nhân dân mà phục vụ. Mặc dù, có nhiều thế lực bên ngoài chống phá, chia rẽ sự đoàn kết trong Đảng nhưng nhờ sự ủng hộ của nhân dân khiến những âm mưu đó không thể thành công. Mặc dù là Đảng duy nhất nhưng Đảng ta vẫn đang tự chỉnh đốn, xây dựng, tập trung dựa vào dân, phục vụ dân và đạt được những kết quả thuyết phục trong thời gian qua về kinh tế, quốc tế và phòng chống dịch bệnh, cũng như trong xoá đói giảm nghèo.

2. Củng cố niềm tin của nhân dân vào chế độ

Cùng nói về vấn đề này, ông Đỗ Văn Ân (ảnh), nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ cho rằng, chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, tư tưởng của Đảng là đem lại cái gì cho công cuộc cải thiện đời sống của nhân dân, đó mới là kết quả cụ thể. Đây là bản chất của chủ nghĩa xã hội ở nước ta, là mục tiêu mà Bác Hồ đã xác định nên Đảng ta tuân theo tư tưởng đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh để phấn đấu. Chủ nghĩa xã hội phải mang lại cơm no áo ấm, cuộc sống ngày càng tốt lên cho nhân dân thì mới xứng đáng với vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam - đại diện cho giai cấp công nhân, đại diện cho lợi ích của tầng lớp lao động.

Ông Ân cho rằng, bài viết vừa qua của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu lại vấn đề kể trên để giải quyết việc những ai còn nghi ngờ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam sẽ tỉnh ngộ. Bài viết đã giải quyết rất tốt vấn đề này. Đường lối của Đảng là phát triển các thành phần kinh tế tạo ra động lực phát triển cho xã hội, trong đó kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây là sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam dựa trên chủ nghĩa Mác - Lênin trong điều kiện mới.

Nền kinh tế thị trường của nước ta không giống với các nước tư bản, không đặt lợi nhuận lên trên hết. Trong khi nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là định hướng theo Đảng Cộng sản, giải quyết được những tiến bộ, công bằng xã hội gắn liền với phát triển kinh tế chứ không như chủ nghĩa tư bản chỉ tập trung vào lợi nhuận. Nước ta cũng không chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần để quên mất công bằng xã hội, quên mất môi trường an toàn. Đây cũng chính là tư tưởng của Bác Hồ.

Đối với vai trò của người dân trong bài viết của Tổng Bí thư, ông Đỗ Văn Ân cho biết, người dân có vị trí rất quan trọng, quyết định thắng lợi của đường lối. Trong bài viết của Tổng Bí thư có nêu, từ năm 1986 đến nay, thu nhập của người dân đã được cải thiện; đời sống, giáo dục, y tế, môi trường cùng với sự phát triển về tuổi thọ cũng từng bước được nâng cao. Như vậy có thể khẳng định, sau 35 năm đổi mới, bộ mặt của nước ta đã khác hẳn, được cải thiện đồng bộ.

Ông Đỗ Văn Ân tin rằng, đường lối độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở nước ta sẽ luôn được nhân dân đồng tình ủng hộ. Đảng, Nhà nước luôn chăm lo cho nhân dân, điều này thể hiện ngay trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19, việc chăm lo cho người dân luôn được đặt lên hàng đầu, được chú trọng. Việc này đã củng cố được niềm tin của nhân dân đối với chế độ xã hội chủ nghĩa.

Nguồn: laodong.vn

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 1460
  • Trong tuần: 20 197
  • Tất cả: 1916220
Đăng nhập