Hỏi đáp công tác tuyên giáo
Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản

1- Hỏi: Chi bộ X có đảng viên mới đã hết thời gian dự bị nhưng chưa học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, theo đồng chí đối với trường hợp như trên phải xử lý như thế nào?

Đáp: Tại điểm 4.1, mục 4, Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng quy định: Đảng viên dự bị phải học lớp bồi dưỡng chính trị dành cho đảng viên  mới, được trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện hoặc cấp ủy có thẩm quyền kết nạp đảng viên cấp giấy chứng nhận.

Vậy, sau khi đảng viên mới hết thời gian dự bị nếu chưa học lớp bồi dưỡng chính trị dành cho đảng viên mới thì Chi bộ X phải chờ đồng chí đảng viên đó học xong và được cấp giấy chứng nhận mới họp xét đề nghị cấp ủy có thẩm quyền công nhận đảng viên chính thức.


2- Hỏi: Đảng ủy cơ sở B quyết định cử 01 quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng mà chưa có ý kiến đề nghị của Chi bộ C (trực thuộc Đảng bộ B). Vậy phải xử lý như thế nào?

Đáp: Tại điểm 1 (1.1,d), mục I Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 05/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương quy định: Định kỳ hàng tháng chi bộ xem xét, ra nghị quyết để lựa chọn quần chúng ưu tú đưa vào danh sách cảm tình Đảng, đưa những người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện ra khỏi danh sách.

Việc xét, đề nghị cho cảm tình Đảng đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng, Đảng ủy cơ sở B quyết định cử quần chúng đi học mà chưa có ý kiến đề nghị của chi bộ trực thuộc là sai quy định. Vì vậy Chi bộ C không cử quần chúng trên đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, đồng thời báo cáo rõ lý do để Đảng uỷ biết.


- Ban Tuyên giáo ĐUK -

Thống kê truy cập
  • Đang online: 30
  • Hôm nay: 187
  • Trong tuần: 23 659
  • Tất cả: 855468
Đăng nhập