Hỏi đáp công tác tổ chức - xây dựng Đảng

1- Hỏi: Chi bộ nơi tôi đang sinh hoạt có đảng viên dự bị đã đến hạn xét đề nghị công nhận đảng viên chính thức. Chi uỷ lấy ý kiến cấp uỷ nơi cư trú của đảng viên dự bị đang sinh sống thì không được tán thành đề nghị công nhận là đảng viên chính thức đối với đảng viên dự bị trên. Xin hỏi, chi ủy Chi bộ phải giải quyết trường hợp này như thế nào?

Đáp: Trường hợp nêu trên, chi bộ nơi đảng viên công tác phối hợp với cấp uỷ nơi đảng viên cư trú phân tích kỹ lý do không tán thành trước khi chi bộ xét, đề nghị công nhận đảng viên chính thức.

Nếu có cơ sở khẳng định đảng viên dự bị trên không đủ tiêu chuẩn, điều kiện công nhận đảng viên chính thức theo quy định tại Điều 1, Điều 5, Điều lệ Đảng thì chi bộ ra nghị quyết đề nghị lên cấp uỷ cấp trên xoá tên đảng viên; nếu đảng viên dự bị có khuyết điểm chưa đến mức xoá tên thì tuỳ theo mức độ khuyết điểm có hình thức kỷ luật đối với đảng viên dự bị để giáo dục trước khi xét đề nghị công nhận đảng viên chính thức; nếu đảng viên không có khuyết điểm thì chi bộ xem xét, đề nghị công nhận đảng viên chính thức cho đảng viên.      


2- Hỏi:  Chi bộ A tiếp nhận một đảng viên từ chi bộ khác đến sinh hoạt chính thức. Sáu tháng sau, chi bộ phát hiện đảng viên đó vi phạm khuyết điểm nhưng vào thời điểm khi đang còn sinh hoạt ở chi bộ cũ và chi bộ cũ chưa xử lý kỷ luật. Vậy chi ủy Chi bộ A phải xử lý tình huống này như thế nào?

Đáp: Điểm 2, Điều 24, Điều lệ Đảng quy định trách nhiệm của chi bộ đối với đảng viên. Đảng viên đang sinh hoạt ở chi bộ nào thì chi bộ đó có trách nhiệm giáo dục, quản lý, phân công công tác cho đảng viên; kiểm tra thi hành kỷ luật đảng viên. Khi phát hiện đảng viên sai phạm thì Chi bộ A vẫn phải có trách nhiệm yêu cầu đảng viên đó kiểm điểm và tiến hành xử lý kỷ luật theo thẩm quyền quy định tại Điều 36, Điều lệ Đảng. Tuy nhiên, trước khi kỷ luật, Chi bộ A cần trao đổi với chi bộ cũ của đảng viên đó để xác minh những vấn đề có liên quan. Chi bộ A không chịu trách nhiệm và ảnh hưởng vì sai phạm của đảng viên đó. Căn cứ vào quy định của Đảng thì Chi bộ A cần làm việc, trao đổi với cấp ủy chi bộ cũ của đảng viên để thẩm tra, xác minh những nội dung có liên quan, sau đó tiến hành các bước xem xét, xử lý kỷ luật đối với đảng viên có vi phạm.


3- Hỏi:
Quần chúng A đã được học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng nhưng chi bộ chưa có nghị quyết công nhận là cảm tình Đảng. Khi chi ủy giới thiệu quần chúng ra hội nghị chi bộ để xem xét đề nghị kết nạp vào Đảng, trong chi bộ có 2 loại ý kiến:

  - Thứ nhất: Quần chúng A đã học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, mặc dù chi bộ chưa có nghị quyết công nhận là cảm tình Đảng nhưng chi bộ nhất trí cao đề nghị xét kết nạp thì vẫn được.

- Thứ hai: Dù quần chúng A có đủ tiêu chuẩn và chi bộ nhất trí cao nhưng quần chúng A chưa được chi bộ xét là cảm tình Đảng thì chưa đủ điều kiện để xem xét, kết nạp vào Đảng.

Vậy ý kiến nào là đúng với quy định hiện hành của Đảng ?

Đáp: Theo quy định tại điểm 1 (1.1,d), mục I Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 05/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương, quần chúng trước khi được chi bộ ra nghị quyết xem xét đề nghị kết nạp vào Đảng phải là cảm tình Đảng, nếu chưa là cảm tình đảng thì chưa đủ điều kiện để xem xét, kết nạp vào Đảng. Vì vậy tại hội nghị này chi bộ chưa thể xem xét đề nghị kết nạp đối với quần chúng A.

4- Hỏi: Chi bộ X có quần chúng ưu tú phấn đấu vào Đảng, lý lịch của người xin vào Đảng khai có anh trai là đảng viên, khi tiến hành thẩm tra lý lịch của người xin vào đảng, Chi bộ X phải đi thẩm tra quê quán, chỗ ở hiện nay và nơi công tác của bố mẹ đẻ, như vậy đúng hay sai? Tại sao?

Đáp: Tại điểm 3.4, mục 1, Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng quy định: Nếu người vào Đảng có một trong các trường hợp sau đây đang là đảng viên: cha, mẹ đẻ, anh, chị, em ruột, con đẻ và trong lý lịch người vào Đảng đã khai đầy đủ, rõ ràng theo quy định thì không phải thẩm tra, xác minh. Song để đảm bảo đảm bảo về mặt pháp lý thì Chi bộ X chỉ cần gửi công văn kèm theo lý lịch người xin vào Đảng (hoặc trực tiếp) đến tổ chức đảng nơi anh trai quần chúng đang sinh hoạt đảng đề nghị đối chiếu với lý lịch đảng viên của anh trai quần chúng đang sinh hoạt đảng để xác nhận.

5- Hỏi: Thực hiện quy trình tổ chức lễ kết nạp đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng, ở chi bộ A có hai loại ý kiến như sau:

- Thứ nhất: Trong buổi lễ kết nạp đảng viên, người vào Đảng phải đọc đơn xin vào Đảng, khi bí thư chi bộ hoặc đại diện chi ủy đọc quyết định thì toàn thể đảng viên phải đứng nghiêm.

- Thứ hai:  Trong buổi lễ kết nạp đảng viên, người vào Đảng không phải đọc đơn xin vào Đảng, khi bí thư chi bộ hoặc đại diện chi ủy đọc quyết định thì toàn thể đảng viên không phải đứng nghiêm.

Đáp: Tại điểm 3.8, mục 3, Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng quy định: Trong buổi lễ kết nạp đảng viên, người vào Đảng không phải đọc đơn xin vào Đảng. Trung ương cũng không hướng dẫn khi bí thư chi bộ hoặc đại diện chi ủy đọc quyết định thì toàn thể đảng viên phải đứng nghiêm. Vì vậy, thực hiện như ý kiến thứ hai là đúng.

- Ban Tuyên giáo ĐUK -

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập