Hỏi đáp công tác đảng viên
Cỡ chữ: A+ A A- In bài viết: 🔼Tăng tương phản 🔽Giảm tương phản

        * Hỏi: Việc sinh hoạt đảng thường kỳ của đảng viên sinh hoạt tạm thời được hiểu như thế nào?

Trả lời: Đảng viên sinh hoạt tạm thời có nhiệm vụ, quyền hạn ở cả nơi sinh hoạt chính thức và nơi sinh hoạt tạm thời. Tuy nhiên, ở nơi sinh hoạt tạm thời chi bộ không tính đảng số của đảng viên này (không có quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử), nhưng phải đóng đảng phí và có nghĩa vụ sinh hoạt thường kỳ như đảng viên của chi bộ.

Như vậy, việc sinh hoạt đảng thường kỳ 1 tháng 1 lần của đảng viên sinh hoạt tạm thời thì thực hiện tại nơi sinh hoạt đảng tạm thời. Việc tham gia sinh hoạt đảng tại nơi sinh hoạt chính thức được khuyến khích nếu có điều kiện tham gia.

          * Hỏi:  Ở chi bộ đang sinh hoạt, có đảng viên dự bị sau khi đủ 12 tháng dự bị nhưng chi bộ và đảng ủy cơ sở quên không làm thủ tục công nhận đảng viên chính thức cho đảng viên. Từ thời điểm dự bị đến nay đã được 6 năm vậy phải thực hiện như thế nào cho đúng quy định (lỗi không phải từ phía đảng viên).

Trả lời: Điểm 4 (4.2 b) Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25-7-2016 của BCH Trung ương quy định: “a) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày đảng viên hết 12 tháng dự bị, chi bộ phải xét và đề nghị công nhận chính thức cho đảng viên; nếu không đủ điều kiện công nhận là đảng viên chính thức thì đề nghị lên cấp uỷ có thẩm quyền quyết định xoá tên.

b) Đảng viên dự bị đủ điều kiện được công nhận là đảng viên chính thức, dù chi bộ họp chậm, cấp uỷ có thẩm quyền chuẩn y chậm, vẫn được công nhận đảng viên chính thức đúng thời điểm hết 12 tháng dự bị”.

Trường hợp nêu trên đã vi phạm Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25-7-2016, lỗi chủ yếu thuộc về chi bộ và các cấp ủy có liên quan. Vì vậy, chi bộ và các cấp ủy có thẩm quyền phải làm thủ tục chuyển đảng viên chính thức cho đảng viên; thời gian công nhận đảng viên chính thức được tính từ ngày hết hạn dự bị. Đồng thời, kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân có liên quan đến sai phạm trên.

          * Hỏi: Tôi có bố đẻ bị kết án tù treo 6 tháng và đã được tòa án xóa án tích. Tôi được biết Bộ luật Hình sự quy định khi được xóa án tích thì coi như chưa bị kết án và lý lịch tư pháp của người đó cũng không bị ghi đã từng có tiền án. Vậy khi làm hồ sơ kết nạp đảng viên, trong quyển lý lịch đảng viên phần khai về bố, tôi có cần ghi bố bị kết án tù không?

Trả lời:  Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định: Người vào Đảng phải báo cáo trung thực lý lịch với chi bộ. Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW ngày 5-6-2017 của Ban Tổ chức Trung ương “Hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên”, ở Mục 1.3 Khai và chứng nhận lý lịch của người xin vào Đảng, điểm 22, khoản 1.3.2 về hoàn cảnh gia đình: Cha, mẹ đẻ (hoặc người nuôi dưỡng từ nhỏ), cha, mẹ vợ (hoặc cha, mẹ chồng), vợ (hoặc chồng). Ghi rõ: họ và tên, năm sinh, nơi sinh, quê quán; nơi cư trú, nghề nghiệp, thành phần giai cấp, lịch sử chính trị của từng người qua các thời kỳ.

Như vậy, trường hợp của đồng chí trong lý lịch đảng cần khai đầy đủ việc bố bị kết án tù nhưng được hưởng án treo và đã được xóa án tích.

 

-Tuệ Lâm -

Thống kê truy cập
  • Đang online: 40
  • Hôm nay: 392
  • Trong tuần: 23 864
  • Tất cả: 855673
Đăng nhập