Cụm thi đua Công đoàn ngành tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023

Bắc Ninh: Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và văn hóa công sở

Kết quả sản xuất công nghiệp, đầu tư, đăng ký doanh nghiệp cả nước

Quan điểm về chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng trong tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Giá trị thực tiễn đối với nước ta hiện nay

Quan điểm tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ qua tác phẩm của Tổng Bí thư - giá trị thực tiễn đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược ở nước ta hiện nay

Khối thi đua các Ban, cơ quan Đảng tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023

Học tập và noi gương đồng chí Ngô Gia Tự, người chiến sỹ cách mạng kiên trung, người con ưu tú của quê hương Bắc Ninh

Bắc Ninh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới

Tăng cường sự phối hợp trong thực hiện công tác Tuyên giáo, Tuyên huấn

Định hướng công tác tuyên truyền tháng 12 năm 2023

Dư luận xã hội tháng 11/2023

Chi bộ Công ty cổ phần phát triển Nhà Bắc Ninh tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 40 tuổi Đảng

Kế hoạch số 66-KH/ĐUK về Tuyên truyền, kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (03/12/1908 - 03/12/2023)

Kế hoạch số 67-KH/ĐUK về Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Kế hoạch số 65-KH/ĐUK về thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 4/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Kế hoạch số 64-KH/ĐUK về Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Xây dựng Đảng năm 2023

Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Xuất bản cuốn sách “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Quan điểm tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ qua tác phẩm của Tổng Bí thư - giá trị thực tiễn đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược ở nước ta hiện nay

Đoàn viên, thanh niên cần làm gì để học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ

      
image advertisement
 
ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH; NÂNG CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO
Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII
  • Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII
  • Hội nghị nghiên cứu và triển khai Chuyên đề năm 2023
  • Lan tỏa những tấm gương học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ khối CCQ&DN tỉnh
  • Phóng sự: Hành trình xây dựng khát vọng phồn vinh theo gương Bác Hồ vĩ đại
  • Một số hình ảnh hoạt động Đảng bộ Khối
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 1323
  • Trong tuần: 16 680
  • Tất cả: 2117853Đăng nhập