Bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên phù hợp với giai đoạn mới

Toàn tỉnh có 31 tổ chức khoa học và công nghệ

Chủ động phòng tránh các dịch bệnh truyền nhiễm mùa hè

Phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản giai đoạn 2020-2025 đạt từ 1-1,2%

Hơn 27.800 món vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội được hỗ trợ lãi suất

Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Kết quả 02 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Kết luận của Ban Bí thư Về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025

Phủ định những luận điệu sai trái của thế lực thù địch về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đứng đầu cả nước

Nhiều cách làm hay trong học và làm theo Bác ở Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Đầu tư hạ tầng, phục vụ mục tiêu nâng cấp đô thị

Kiểm soát rủi ro từ hóa đơn điện tử

Điều hành quản lý ngân sách nhà nước bảo đảm chặt chẽ an toàn

Phát triển nhân lực ngành văn hóa: Cần những đột phá mới

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng

Chung tay xây dựng văn hóa giao thông của người Bắc Ninh- Kinh Bắc

Nhiều hoạt động hướng về người lao động

      
image advertisement
 
ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH; NÂNG CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM, HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO
Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII
  • Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII
  • Hội nghị nghiên cứu và triển khai Chuyên đề năm 2023
  • Lan tỏa những tấm gương học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ khối CCQ&DN tỉnh
  • Phóng sự: Hành trình xây dựng khát vọng phồn vinh theo gương Bác Hồ vĩ đại
  • Một số hình ảnh hoạt động Đảng bộ Khối
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 37
  • Hôm nay: 1780
  • Trong tuần: 39 592
  • Tất cả: 1462543Đăng nhập